Home

Lời Chúa hôm nay

Tháng 06 2019

  Sau »
  Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chúa Nhật
22
 
 
 
 
 
2
 
LỄ THĂNG THIÊN
23
9
 
Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
24
10
 
Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo Hội
11
 
Thánh Barnabas TD
16
 
Chúa Ba Ngôi
25
23
 
Mình Máu Thánh Chúa
26
24
 
SN THÁNH GIOAN TẨY GIẢ
28
 
THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
29
 
Thánh Phê-rô và Thánh Phao-lô, Tông Đồ