Home

Lời Chúa hôm nay

Tháng 07 2019

  Sau »
  Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chúa Nhật
27
 
THÁNH TÔMA, TĐ
28
29
30
22
 
Thánh nữ Maria Mađalêna
25
 
THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ
26
 
Hai Thánh Gioakim và Anna, song thân Đức Mẹ Maria
31
 
Thánh Mácta
31
 
Thánh Inhaxiô Loyola