Home

Lời Chúa hôm nay

Tháng 08 2019

  Sau »
  Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chúa Nhật
31
 
 
 
1
 
Thánh Anphongsô Ligôri
32
6
 
CHÚA GIÊSU HIỂN DUNG
8
 
Thánh Đaminh, Lm.
10
 
THÁNH LÔRENXÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO
33
15
 
ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI
34
20
 
Thánh Bênađô, Viện Phụ
22
 
Maria Nữ Vương
24
 
Thánh Batôlômêô, Tông Đồ
35
27
 
Thánh Monica
28
 
Thánh Augútinô
29
 
Thánh Gioan Tẩy Gia bị trảm quyết
31
 
Bấm vào đây đọc Lời Chúa tiếng Anh