Home

Lời Chúa hôm nay

Tuần của Tháng 12 23 2019

  Sau »
Thời gian Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chúa Nhật
Cả ngày
 
 
 
 
 
 
29
 
 
Thánh Stephanô
 
Thánh Gioan TĐ
 
Thánh Anh Hài
 
LỄ THÁNH GIA THẤT