Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Cầu cho linh mục

Tác giả: 
Trầm Thiên Thu
 
 
CẦU CHO LINH MỤC
 
(Thứ Năm Tuần Thánh – kỷ niệm ngày Chúa Giêsu thiết lập Bí Tích Thánh Thể và Chức Linh Mục)
 
 
Đây thiên chức Linh mục
Thật cao quý biết bao!
Là con người trần tục
Mà được Chúa nâng cao
 
Mệnh danh KITÔ KHÁC (*)
Đừng sống KHÁC KITÔ
Noi gương Chúa nhân hậu
Lòng thương xót bao la
 
Xin thánh hóa Linh mục
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi
Biến họ thành ngọn đuốc
Để soi sáng cuộc đời
 
Xin Ngài thương nâng đỡ
Giúp họ biết dấn thân
Luôn phụng sự Chân lý
Và phục vụ tha nhân
 
 
TRẦM THIÊN THU
(*) Alter Christus.