Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

14/12/2016

THỨ TƯ TUẦN 3 MV

Lc 7,19-23 

“CÒN PHẢI ĐỢI AI KHÁC”?

 

 

Khi đến gặp Đức Giê-su, hai người ấy nói: “Ông Gio-an Tẩy Giả sai chúng tôi đến hỏi Thầy: Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?”(Lc 7,20)

 

Suy niệm: Câu trả lời của Chúa Giê-su thật rõ ràng và dứt khoát: “…Về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe…, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi” (c.22-23). Chúa Giê-su rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa không chỉ bằng lời nói, nhưng còn bằng chính cuộc sống và hoạt động cụ thể của Ngài. Lời nói và hành động của Chúa Giê-su chứng thực Ngài là Đấng phải đến mà các tiên tri đã loan báo. Hội Thánh, qua lời của Chân phước giáo hoàng Phao-lô VI, nhắc nhở ta: “Ngày nay người ta không thích nghe các thầy dạy, mà chỉ muốn nghe các chứng nhân, và nếu người ta có nghe các thầy dạy, là vì các thầy dạy ấy, trước đó, đã là những chứng nhân.”

 

Mời Bạn: Bản chất của Hội Thánh là loan báo Tin Mừng. Tất cả mọi Ki-tô hũu, bất kể già trẻ lớn bé, đều có bổn phận này. Tin Mừng của Chúa đã được truyền giảng vào quê hương ta gần 500 năm, nhưng kết quả thật khiêm tốn: vỏn vẹn 7,8 triệu người Công giáo trên tổng số 94 triệu dân! Phải chăng vì bạn và tôi, những người Ki-tô hữu, chưa thực thi sứ mạng loan báo này? Hay phải chăng chúng ta mới chỉ là “thầy dạy” mà chưa phải là “chứng nhân”?

 

Sống Lời Chúa: Xét mình kỹ lưỡng về “những điều thiếu sót”: Tôi chưa là chứng nhân, phải chăng vì tôi còn tránh né không làm những việc tốt và những việc bổn phận tôi phải làm?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin ban thêm đức tin trong hành động, để chúng con luôn là chứng nhân, và không còn chờ đợi ai hay cái gì khác ngoài Chúa.