Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

15/12/2016

THỨ NĂM TUẦN 3 MV

                                                                   Lc 7,24-30

CÒN HƠN CẢ NGÔN SỨ!

 

“Anh em đi xem gì trong hoang địa?… Một ngôn sứ chăng? Đúng thế đó; mà tôi nói cho anh em biết: đây còn hơn cả ngôn sứ nữa.” (Lc 7,24.26)

 

Suy niệm: Gio-an Tẩy giả làm gì mà được Đức Ki-tô nói là “còn hơn cả ngôn sứ nữa”? Trong thời Cựu Ước, có rất nhiều ngôn sứ. Các ngài thực thi sứ vụ vào những thời điểm nguy kịch nhất trong lịch sử Dân Chúa, nói Lời của Chúa để nhắc nhớ họ thực hiện giao ước và cũng báo trước Đấng Cứu Thế sẽ đến để thiết lập giao ước mới. Gio-an Tẩy giả còn hơn thế: bởi vì chẳng những ngài là Ê-li-a xuất hiện để báo tin “Đấng phải đến” đã đến, mà hơn thế nữa ngài còn làm phép rửa cho Đức Ki-tô và giới thiệu đích danh: “Đây Chiên Thiên Chúa, Đấng gánh tội trần gian”; ngài là bản lề chuyển tiếp từ Cựu Ước sang Tân Ước. Chúng ta còn nhớ những lời rao giảng của Chúa Giê-su cũng bắt đầu từ  sứ điệp mà Gio-an Tẩy giả loan báo: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” (so sánh Mt 3,2 và Mt 4,17).

 

Bạn ơi! Khi bạn lãnh nhận bí tích rửa tội, Đức Ki-tô cũng trao cho bạn sứ vụ ngôn sứ đó. Và mỗi khi bạn ôm ấp Chúa Giê-su Thánh Thể trong lòng bạn, bạn được sai đi để loan báo cho mọi người, qua đời sống chứng nhân của bạn, rằng: “Nước Thiên Chúa đã đến rồi trong lòng thế giới, trong lòng tôi”. Hơn cả một ngôn sứ, bạn đang tham dự vào sứ vụ cứu thế của Đức Ki-tô.

 

Chia sẻ: Nhóm của bạn cùng thực hiện một việc làm chứng cho Đức Ki-tô.

 

Sống Lời Chúa: Dành ít phút tâm sự với Chúa Giê-su Thánh Thể đặc biệt sau khi rước lễ.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, qua bí tích Rửa Tội, Chúa trao cho con sứ vụ làm ngôn sứ. Xin cho con trung thành làm chứng nhân của Chúa.