Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

16/12/2016

THỨ SÁU TUẦN 3 MV

                                                            Ga 5,33-36

NGỌN ĐÈN ĐỨC TIN

 

Khi ấy Chúa Giê-su nói với những người Do Thái rằng: “Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gio-an và ông ấy đã làm chứng cho sự thật.” (Ga 5,33)

 

Suy niệm: Vào những đêm trăng, nhất là đêm rằm, ánh trăng lúc dịu dàng, lúc tỏ hiện vằng vặc, thật đẹp. Nhưng trăng không tự phát sáng, nó chỉ tiếp nhận ánh sáng từ mặt trời và phản chiếu ánh sáng đó lên trái đất. Gio-an đang rao giảng, nhưng ông ý thức rõ mình chỉ là người dọn đường cho Đấng Mê-si-a đến, là người làm chứng cho sự thật, là người phản chiếu Ánh Sáng thật từ Đức Ki-tô mà thôi.

 

Mời Bạn: Khi lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta nhận lấy ngọn nến sáng tượng trưng đức tin được thắp sáng từ Đức Ki-tô, Đấng Phục Sinh. Chúng ta có sứ mạng làm cho ngọn nến đó chiếu sáng mãi để làm chứng nhân cho Ngài.

 

Chia sẻ: Những tai hoạ từ thiên nhiên cũng như do con người như chiến tranh, khủng bố, huỷ hoại môi trường khiến cho không ít người lâm vào cảnh khốn cùng, chết chóc. Bạn có thể làm gì cho những anh chị em gặp cơn hoạn nạn đó để bạn có thể toả chiếu ánh sáng của Đức Ki-tô qua hoạt động bác ái của mình?

 

Sống Lời Chúa: Noi gương Gio-an Tẩy giả, trong những ngày còn lại của Mùa Vọng, tôi quyết làm chứng cho sự thật, cho sự sáng bằng việc bớt chi tiêu những khoản không cần thiết và chia sẻ cho những người nghèo khổ, neo đơn.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, sống và làm chứng cho Chúa là sứ mạng của người ki-tô hữu. Xin Chúa ban ơn trợ giúp chúng con toàn sứ mạng ấy. Xin Chúa gia tăng sức mạnh và lòng can đảm để chúng con có thể vượt qua được chính bản thân mình cũng như những trở ngại bên ngoài, ngõ hầu ngọn đèn đức tin của chúng con luôn toả sáng. Amen.