Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK thánh Phanxicô Xaviê

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ

Tin Mừng thánh Máccô 16,15-20
Ngày 3 tháng 12

 


TIN MỪNG


15 Người nói với các ông: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án.17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ.18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ."

 

19 Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa.20 Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.


15 He said to them, "Go into the whole world and proclaim the gospel to every creature.

 

16 Whoever believes and is baptized will be saved; whoever does not believe will be condemned.

 

17 These signs will accompany those who believe: in my name they will drive out demons, they will speak new languages.

18 They will p

ick up serpents (with their hands), and if they drink any deadly thing, it will not harm them. They will lay hands on the sick, and they will recover."

 

19 So then the Lord Jesus, after he spoke to them, was taken up into heaven and took his seat at the right hand of God.

 

20 But they went forth and preached everywhere, while the Lord worked with them and confirmed the word through accompanying signs.)

 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết lại câu Tin Mừng thánh Máccô 16,19
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. TRẮC NGHIỆM

A.
a1. Đức Giêsu đã truyền 
dạy những ai hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo? (Mc 16,15)

a. Các tông đồ.
b. Những tư tế.
c. Các kitô hữu.
d. Dân Ítraen.

 

a2. Những ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được gì? (Mc 16,16)
a. Thiên Chúa yêu thương.

b. Hưởng Nước Trời.
c. Cứu độ.
d. Đất làm gia nghiệp.

 

a3. Những ai không tin thì sẽ bị điều gì? (Mc 16,16)
a. Bị kết án.
b. Loại trừ.
c. Ghét bỏ.
d. Cả a, b và c đúng.

 

a4. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những người có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ được gì? (Mc 16,17-18)

a. Trừ được quỷ.
b. Nói được những tiếng mới lạ.
c. Làm cho những người bệnh được mạnh khỏe.
d. Cả a, b và c đúng.

 

a5. Sau khi dặn dò các môn đệ, Đức Giêsu được đưa đi đâu? (Mc 16,19)
a. Lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa.
b. Đi thăm những người c
ông chính.

c. Xuống ngục tổ tông.
d. Cả a, b và c đúng.

 

B.
b1. Thánh Phanxicô Xaviê sinh năm 1506 tại nước nào?
a. Tây Ban Nha
b. Ý Đại Lợi

c. Pháp
d. Bồ Đào Nha

 

b2. Khi nghe lời thánh Ignatiô Loyola giảng, câu Tin Mừng nào đã đánh động Phanxicô Xaviê và ngài quyết tâm bỏ mọi sự để theo Chúa ?
a. “Hãy theo Thầy, Thầy sẽ làm cho các anh thành những kẻ chài lưới người”.
b. “Lời lãi thế gian mà mất linh
 hồn thì được ích gì?”

c. “Anh hãy về, bán hết mọi sự, phân phát cho người nghèo, rồi đến theo Thầy”
d. “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít”.

 

b3. Đây là những nơi thánh Phanxicô Xaviê đã từng đi truyền giáo:
a. Ấn Độ,
b. Macao,
c. Nhật Bản
d. Cả a, b và c đúng

b4. Thánh Phanxicô Xaviê qua đời ngày 3.12.1552, được Đức Giáo Hoàng nào phong thánh?

a. Đức Giáo Hoàng Grêgôriô XV
b. Đức Giáo Hoàng Lêô XIII
c. Đức Giáo Hoàng Piô XII
d. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

 

b5. Thánh Phanxicô Xaviê được đựt làm bổ mạng của ai?
a. Bổn mạng các xứ truyền giáo.
b. Bổn mạng của các binh sĩ
c. Bổn mạng của các giáo sư đại học
d. Bổn mạng giới hiệp sĩ

 

III. Ô CHỮ 


Những gợi ý

 

01. Những ai tin và chịu điều gì thì được cứu độ? (Mc 16,16)

 

02. Nhân danh Thầy họ sẽ cầm được con vật này.  (Mc 16,18)

 

03. Những ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được gì? (Mc 16, 16)

 

04. Những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông đã làm gì? (Mc 16,20)

 

05. Sau khi dặn dò các môn đệ, Đức Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu ai?(Mc 16,19)

 

06. Những ai không tin thì sẽ bị điều gì? (Mc 16,16)

 

07. Chúa Giêsu căn dặn các tông đồ hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo điều gì cho mọi loài thụ tạo? (Mc 16, 15)

 

08. Ai được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa? (Mc 16, 19)07.


Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?


IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ,
loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.”
Tin Mừng thánh Máccô 16,15

 

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ

Tin Mừng thánh Máccô 16,15-20
Ngày 3 tháng 12

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề :
Thánh Phanxicô Xaviê

* Tin Mừng thánh Máccô 16,19

“Chúa Giêsu được đưa lên trời
và ngự bên hữu Thiên Chúa.”

 

II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM

 

01. a. Các tông đồ (Mc 16,15)
02. c. Cứu độ (Mc 16,16)
03. a. Bị kết án (Mc 16,16)
04. d. Cả a, b và c đúng (Mc 16,17-18)
05. a. Lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa (Mc 16,19)

B.
b1. a. Tây Ban Nha
b2. b. “Lời lãi thế gian mà mất linh hồn thì được ích gì?”
b3. d. Cả a, b và c đúng
b4. a. Đức Giáo Hoàng Grêgôriô XV
b5. a. Bổn mạng các xứ truyền giáo.

 

III. Ô CHỮ 

 

01. Phép rửa (Mc 16,16)
02. Rắn (Mc 16,18)
03. Cứu độ (Mc 16,16)
04. Rao giảng (Mc 16,20)
05. Thiên Chúa (Mc 16,19)
06. Bị kết án (Mc 16,16)
07. Tin mừng (Mc 16,15)
08. Đức Giêsu (Mc 16,19)

Hàng dọc : Rao Giảng

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

Nếu hình không hiển thị, xin xem http://vuihocthanhkinh.blogspot.com/2016/12/vui-hoc-thanh-kinh-thanh-phanxico-xavie.html
 

 

 

 

THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ,linh mục
(St. Francis Xavier)
Ngày 3 tháng 12

Mc 16,15-20


Thánh Phanxicô Xaviê được mệnh danh là Phaolô thế kỷ XVI.Thánh nhân có tinh thần truyền giáo cao độ. Ngài luôn hướng tới Chúa và yêu mến các linh hồn.Phanxicô đi đi mãi tới các nước Châu Á. Ngài đến với Á Châu, đến với những con người chưa biết Chúa.Ngài luôn mang trong mình Ngài hai tình yêu đã nên một:tình yêu Ðức Giêsu Cứu Thế và tình yêu các linh hồn.

 

CON NGƯỜI ÐẶC BIỆT
Thánh Phanxicô sinh năm 1506 tại miền xaviê thuộc địa phận Pampelune nước Tây Ban Nha trong một gia đình giầu sang,quyền quí,vị vọng.Thánh nhân có trí thông minh đặc biệt,nên vào năm Ngài lên 19 tuổi,cha mẹ Ngài gửi Ngài qua Paris để tiếp tục công việc đèn sách.Tám năm sau đó,Ngài tốt nghiệp đại học và trở thành giáo sư danh tiếng tại nước Pháp.Thánh nhân lúc đó miệt mài chạy theo danh vọng trần tục.Ngài coi trần gian là tất cả. Ý Chúa nhiệm mầu,cao sâu,huyền bí nào ai hiểu nổi.Một lời của Chúa đã khiến Phanxicô thay đổi tất cả:" Ðược lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì ?".Chúa đã dùng miệng lưỡi của thánh Ignatiô cũng là thầy dạy Ngài để nói lên điều đó.Chính lời Chúa đã biến đổi cuộc đời của Ngài tận căn.Chúa đã chiếm đoạt con tim của Ngài toàn vẹn.Thánh nhân đã trở thành khí cụ bình an đem Tin Mừng cho người Á Châu.Năm 1539,Ðức Thánh Cha Phaolô III đã sai Ngài đi truyền giáo cho dân tộc Ấn Ðộ.

 

Thánh Phanxicô đã miệt mài với sứ mạng loan báo Tin Mừng. Ðâu đâu Ngài cũng nghe tiếng thúc bách của các linh hồn:Ấn Ðộ,Macao,Nhật Bản,Trung Hoa cũng nằm trong trí óc và hiện ra trước mắt Ngài. Ngài đi mãi,đi hoài không mệt mỏi,không lo âu,sợ sệt và do dự.Mười một năm ròng rã loan báo Tin Mừng,cuộc đời thánh nhân là một cuộc hành trình dài không ngừng.Ngài lúc nào cũng được thúc bách bằng tấm lòng nồng cháy các linh hồn. Ngài đã đem không biết bao người về với Chúa,với Giáo Hội.Ngài có lòng khiêm nhượng tuyệt đối, Ngài luôn yêu mến và kính trọng bề trên của Ngài là thánh Ignatiô. Chúa đã giúp Ngài bằng nhiều phép lạ phi thường vì lòng nhiệt thành hăng say của Ngài đối với các linh hồn.

 

CHÚA ÐỘI MŨ TRIỀU THIÊN CHO PHANXICÔ XAVIÊ
Lòng hăng say nhiệt thành của Phanxicô,quên bản thân mình để cho nhiều người được hạnh phúc.Thánh nhân nhìn nước Trung Hoa với tình thương lênh láng,Ngài ước mong đem Tin Mừng và Giáo lý của Chúa Giêsu cho một dân tộc đông dân nhất thế giới.Ước mơ của Ngài chưa thể thực hiện thì ngày 02/12/1552,Ngài qua đời khi trên đường gần tới nước Trung Hoa,tại cửa ngõ bước vào Trung Hoa tại đảo Tân Châu.Xác thánh nhân được đem về an táng tại thành Goa nước Ấn Ðộ.Năm 1622,Ðức thánh cha Grêgoriô XV đã phong Ngài lên bậc hiển thánh và đến năm 1904,Ðức Giáo Hoàng Piô X đã đặt Ngài làm quan thầy các xứ truyền giáo.

 

 

Lạy Thánh Phanxicô Xaviê,xin ban cho mọi người chúng con ơn nhiệt thành,lòng quảng đại và tinh thần truyền giáo để chúng con đem nhiều người về với Chúa và với Giáo Hội.

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT�