Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK lễ Thánh Nicola

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH NICÔLA, GIÁM MỤC
Ngày 6 tháng 12

Tin Mừng thánh Luca Lc 10,1-9

 


TIN MỪNG

 

Đức Giê-su sai bảy mươi hai môn đệ đi giảng (Mt 11: 20 -24 )

 

1 Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến.2 Người bảo các ông:

 

3 Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói.4 Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường.5 Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: "Bình an cho nhà này! "6 Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em.7 Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia.8 Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em.9 Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: "Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông."

 

1 After this the Lord appointed seventy (-two) others whom he sent ahead of him in pairs to every town and place he intended to visit.

 

2 He said to them, "The harvest is abundant but the laborers are few; so ask the master of the harvest to send out laborers for his harvest.

 

3 Go on your way; behold, I am sending you like lambs among wolves.

 

4  Carry no money bag, no sack, no sandals; and greet no one along the way.

 

5 Into whatever house you enter, first say, 'Peace to this household.' 6 If a peaceful person lives there, your peace will rest on him; but if not, it will return to you.

 

7 Stay in the same house and eat and drink what is offered to you, for the laborer deserves his payment. Do not move about from one house to another.

 

8 Whatever town you enter and they welcome you, eat what is set before you,9 cure the sick in it and say to them, 'The kingdom of God is at hand for you.

 

I. HÌNH TÔ MÀU


* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Luca 10,1b
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. TRẮC NGHIỆM

 

A.
a1. Đức Giêsu sai các môn đệ như chiên con đi vào đâu? (Lc 10,3)
a. Giữa xã hội
b. Giữa rừng hoang
c. Giữa bầy sói
d. Giữa đồng cỏ xanh

 

a2. Đây là những thứ mà các môn đệ có thể cầm đi theo mình: (Lc 10,4)
a. Bao bị
b. Giầy dép
c. Túi tiền
d. Cả a, b và c đều sai

 

a3. Khi vào bất cứ nhà nào, câu đầu tiên anh em nói là gì? (Lc 10,5)
a. Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng
b. Bình an cho nhà này
c. Anh em hãy ăn năn hối cải
d. Anh em hãy trở lại cùng Thiên Chúa

 


a4. Trong thành có những người đau yếu thì anh em hãy làm gì? (Lc 10,9)
a. Hãy khuyên bảo
b. Hãy an ủi
c. Hãy chữa lành
d. Cả a, b và c đúng

 

a5. Đây là câu mà anh em hãy nói với những người trong thành : (Lc 10,9)
a. Đức Kitô đã trỗi dạy từ cõi chết
b. Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng
c. "Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông."
d. Cả a, b và c đúng

 

B.
b1. Thánh Nicôla sống vào thế kỷ thứ IV. Ngài sinh ở Tiểu Á, ngày nay thuộc nước nào?
a. Nước Thổ Nhĩ Kỳ.
b. Nước Hy Lạp
c. Nước Iran
d. Nước Marốc

 

b2. Thánh Nicôla được chọn làm giám mục tại đâu?
a. Giêrusalem
b. Athen
c. Myra
d. Rôma

 

b3. Thánh Nicôla được nhiều người biết đến vì điều gì?
a. Biết thương người nghèo
b. Dành cả đời mình để phục vụ Thiên Chúa.
c. Cầu nguyện và chay tịnh trong hoang mạc
d. Chỉ có a và b đúng.

 


b4. Qua cuộc sóng đầy thương yêu, Thánh Nicôla được chọn làm bổn mạng của những ai?
a. Các trẻ em và của việc tặng quà giáng sinh.
b. Các thủy thủ,
c. Các tù nhân
d. Cả a, b và c đúng

 

b5. Thánh Nicôla sau này trở thành nhân vậy gì?
a. Hoàng tử.
b. Ông già Noen
c. Thầy thuốc
d. Người hành hương

 

III. Ô CHỮ 


 

Những gợi ý

 

01. Các môn đệ nói triều đại của ai đã đến gần các ông? (Lc 10,9)

 

02. Đây là từ đầu tiên mà các môn đệ vào bất cứ nhà nào cũng chào hỏi : (Lc 10,5)

 

03. Đây là thứ Đức Giêsu khuyên không nên mang theo : (Lc 10,4)

 

04. Người làm thợ thì đáng được gì?  (Lc 10,7)

 

05. Lúa chín đầy đồng mà điều gì lại ít?  (Lc 10,2) (Lc 10,2)

 

06. Với những người nào hãy chữa lành họ (Lc 10,9)

 

07. Đức Giêsu sai anh em đi như gì đi vào giữa bầy sói ? (Lc 10,3)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

"Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông."
Tin Mừng thánh Luca 10,9

 

VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH NICÔLA, GIÁM MỤC

Ngày 6 tháng 12
Tin Mừng thánh Luca Lc 10,1-9


I. HÌNH TÔ MÀU

 

* Chủ đề :
Thánh Nicôla

* Tin Mừng thánh Luca 10,1b

“Chúa Giêsu sai các ông
cứ từng hai người một đi trước,
vào tất cả các thành,
các nơi mà chính Người sẽ đến.”

 

II. TRẮC NGHIỆM

 

A.
a1. c. Giữa bầy sói (Lc 10,3)
a2. d. Cả a, b và c đều sai (Lc 10,4)
a3. b. Bình an cho nhà này (Lc 10,5)
a4. c. Hãy chữa lành (Lc 10,9)
a5. c. "Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông." (Lc 10,9)

 

B.
b1. a. Nước Thổ Nhĩ Kỳ.
b2. c. Myra
b3. d. Chỉ có a và b đúng.
b4. d. Cả a, b và c đúng
b5. b. Ông già No en

 


III. Ô CHỮ 

 

01. Thiên Chúa (Lc 10,9)
02. Bình an (Lc 10,5)
03. Túi tiền (Lc 10,4)
04. Trả công (Lc 10,7)
05. Thợ gặt (Lc 10,2)
06. Đau yếu 
07. Chiên con  (Lc 10,3)

 

Hàng dọc : Chủ Chăn

 

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

Nếu hình không hiển thị, xin xem http://vuihocthanhkinh.blogspot.com/2016/12/vui-hoc-thanh-kinh-thanh-nicola-giam.html

 

Ngày 6-12: Thánh NICÔLA, Giám Mục

 


Thánh Nicôla, vị đại thánh bình dân, nhưng chỉ tìm được tiểu sử 200 năm sau khi ngài chết. Người ta có thể nói rằng ngài đích thực là giám mục Myra, đã hiện ra với vua Constantinô trong một giấc mơ. Sau đó dường như các nhà chép sữ lại lẫn lộn với Nicola người Simon đã bị tù dưới thời Diocletianô, đã xây một tu viện và được chôn cất tại vương cung thánh đường thành Myra. Trừ sự kiện trên, nảy sinh ra nhiều huyền thoại và hơn nghìn năm sau, Thánh Nicôla nhân hậu đã thành danh tiếng khắp thế giới.


Huyền thoại kể lại rằng, ở Patara, thuộc tỉnh Lycia, hai vợ chồng giàu có Anna và Euphêmiô vì không con đã cố gắng tìm an ủi trong công việc từ thiện. Thiên Chúa chúc lành cho lòng bác ái của họ. Cuối cùng họ có được một mụn con và đăt tên cho con là Nicôla, có nghĩa là “sự chiến thắng của dân”. Đây cũng là tên cậu ngài, vị giám mục Myra.
Ông cậu đã tiên đoán rằng: Nicôla sẽ là “mặt trời soi chiếu thế gian”. Khi mới tắm rửa lần đầu, con trẻ đặc biệt này đã chắp tay, đứng trong thau nước 2 giờ liền, mắt hướng về trời. Thứ tư và thứ sáu, ngài không chịu bú cho tới chiều để ăn chay. Chị vú nuôi sợ ngài chết, nhưng trái lại, ngài đã trở nên một con trẻ kiêu hùng.


Nicôla có nhiều đức tính tốt như một trẻ em gương mẫu. Cha mẹ mất sớm. Nicôla thừa hưởng một gia tài kếch xù. Nhưng ngài lại coi tất cả tài sản này như của Chúa cho vay. Người phân phát cho những người bất hạnh và thực hiện đức bác ái như một sự tế nhị dễ thương. Chẳng hạn một người cha có 3 cô con gái, ông tính cho con làm nghề bất lương để có tiền cưới hỏi. Nhưng rồi đêm kia, ông thấy 3 túi vàng chuyển qua cửa sổ, và có thể làm lễ cưới hỏi cách lương thiện cho các cô. Khi biết được người cho, ông đến xin Thánh Nicôla cầu cho ơn tha thứ cho dự tính đáng chúc dữ của mình. Rồi bất kể sự ngăn cấm của thánh nhân, ông đã kể lại khắp nơi cử chỉ bác ái của thánh nhân đã thực hiện để cứu 3 người phụ nữ khỏi cảnh bất lương như thế nào.


Nicôla đã ao ước hiến đời mình cho Thiên Chúa. Ông cậu giám mục của ngài khi sắp chết đã truyền chức và đặt ngài làm bề trên tu viện Thánh Sion. Khi ngài du hành qua Thánh Địa, cơn bão nổi lên, các hành khách run sợ, Nicôla cầu nguyện cho họ và các cơn sóng dịu xuống, con tàu êm đềm theo đuổi cuộc hành trình. Những cuộc can thiệp khác nữa làm cho Thánh Nicôla trở thành đấng bảo trợ những người vượt biển. Các thuỷ thủ làm chứng rằng khi bị đắm chìm, nhớ cầu tới ngài là thấy ngài đến cầm tay lái đưa tới cảng, rồi biến đi...


Khi những người thoát nạn tới nhà nguyện tu viện tạ ơn, người ta ngạc nhiên vì thấy vị cứu tinh của mình đang chìm đắm trong kinh nguyện như không hề rời bỏ nơi này. Họ không cầm nổi những lời tán tụng biết ơn xuất phát tự cõi lòng, nhưng thánh nhân bảo họ: “Hãy chỉ nên ngợi khen Chúa về cuộc cứu thoát này, bởi vì đối với tôi, tôi chỉ là một tội nhân và một đầy tớ vô dụng”.


Và ngài đã cho biết rằng, nguy hiểm họ vừa trải qua là hình phạt vì các tội kín, cũng như sự hối lỗi của các thuỷ thủ đã cứu thoát họ.


Nicôla xuống Alexandria là nơi ngài đã chữa lành các bệnh nhân, rồi đi thăm Thánh Antôn ở Aicập. Sau cùng, ngài đến Giêrusalem kính các nơi thánh và trải qua ít tuần trong hang mà Thánh Gia đã dừng lại khi trốn qua Ai cập. Nơi đây, sẽ xây cất một thánh đường Thánh Nicôla. Vừa mới trở về Myra, nơi các tu sĩ đang nóng lòng chờ đợi cha họ trở về, ngài đã tăng gấp một cách lạ lùng đống bánh cho cả trăm người ăn.


Giám mục Myra qua đời, các giám mục miền Lycia cân nhắc để chọn vị mục tử mới. Một sứ giả từ trời xuống báo tin cho vị niên trưởng biết, người được chọn là linh mục Nicôla ngày mai sẽ tới nhà thờ trước hết. Trời vừa sáng, Nicôla tới nhà thờ theo lòng sốt sắng và nghe loan báo mình làm giám mục. Ngài muốn chạy trốn, nhưng phải theo ý nguyện của Đấng Cao Cả hơn mình, trời cao chúc lành cho ngài: dịp lễ đầu tay, Thánh Nicôla đã làm cho một em bé bị phỏng sống lại. Từ kỷ niệm này, người ta hay kêu cầu thánh nhân những khi gặp nguy hiểm vì lửa.


Trở thành mục tử cả dân, thánh nhân rất cưng chiều những người bị áp bức, mồ côi, bênh hoạn và tù tội hơn. Ban đêm, ngài cầu nguyện, nghỉ một chút trên đất, ăn ngày một bữa, mặc áo quần khiêm tốn khác với hình ảnh ngày nay nhiều. Những y phục lộng lẫy theo hình vẽ ấy, ngài chỉ mặc vào những ngày đại lễ.


Đời sống tín hữu xáo trộn vì những cuộc bách hại: vị giám mục bị lưu đày, đánh đập. Cuộc trở lại của vua Constantinô đem lại tự do. Trên đường về, ngài rao giảng Chúa Kitô, cải hoá lương dân, phá đổ các đền thờ và ngẫu tượng. Ngài làm nhiều phép lạ như mưa. Các thế hệ tương lai, còn kể lại huyền thoại của 3 đứa trẻ bị một đồ tể tham lam độc ác cắt cổ và để trong thùng muối ướp thịt đã sống lại nhờ lời cầu nguyện của Thánh Nicôla.


Các truyện có nhiều thêm thắt như: Truyện người gian xảo có cây gậy đầy vàng, truyện đứa trẻ bị quỷ giả bộ ăn xin bóp cổ, nhưng đã được thánh nhân cứu sống, truyện thánh nhân dàn xếp giữa thầy thuốc với bệnh nhân hiếm muộn con cái, hứa tặng chén vàng mà khi được lại không giữ lời hứa. Gần với sự thực hơn là việc các nhà buôn lúa gạo ở Sycily nhờ sự bao bọc lạ lùng của giám mục đã nuôi những người đói mà không giảm thiểu của dự trữ. Vua Constantinô cũng mơ thấy thánh nhân đến gặp để cứu cuộc xử tội bất công của 3 viên chức. Sau đó các người bị giữ kêu cầu ngài giải cứu và được nhận lời bằng một phép lạ. Thế là các nạn nhân bị xử oan hay kêu cầu ngài.


Sau khi hoàn tất bao nhiêu việc lành thiêng liêng lẫn vật chất, Thánh Nicôla muốn vào cõi đời đời. Bảo vệ giáo thuyết công giáo tinh tuyền, ngài đã chống lại lạc giáo, tham dự cộng đồng Nicea. Khi thấy sắp kết thúc cuộc đời. Ngài muốn lui về tu viện, nơi mà buổi thiếu thời ngài đã tự hiến cho Thiên Chúa, và chính tại nơi đây, ngài phú dâng linh hồn trong tay Chúa.


Năm 1087, Myra rơi vào tay người Thổ, người ta vội đưa hài cốt vị thánh về Bari gần Naples. Từ đó, huyền thoại đời ngài lại lan rộng. Mỗi miền nói theo cách của mình. Dân ca Đông phương coi ngài như một vị chúa trên trời. Đối với người Nga, ngài là thừa kế thần linh lo chuyện gặt hái. Siberia cho ngài là người chế tạo rượu “bia”.


Các vua nước Pháp sùng kính ngài. Các chủ tịch luật sư đoàn cầm gậy có hình Thánh Nicôla. Bên Tây phương, lễ Thánh Nicôla trở thành lễ của thiếu nhi vì làm sao các em lại không yêu mến vị thánh nhân hậu đã cứu 3 đứa trẻ đi mót lứa được? Vị giám mục đầy huyền bí này sau cùng đã trở thành ông già Noel ngày nay.


Trích trong Theo Vết Chân Người (Chân dung các thánh nhân)
(nguồn: truyenthongconggiao.org)