Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Huyền Linh

Tác giả: 
Mai Hoa

 

Tên con trẻ là Em-ma-nu-en ( Mt 1, 23 )

 

 

Huyền Linh

 

Mênh mông cõi vắng huyền linh,

Hài Nhi về với lòng trinh nhiệm mầu.

Không gian ánh sáng muôn màu

Tiếng ai đàn hát làu làu lời kinh

Thương trần gian

Chốn điêu linh,

Ra đời

Chúa bỏ uy quyền thiên cung.

Vào cuộc thế,

Chốn cơ cùng.

Lặng yên thách thức

lòng người xa hoa.

Hiểu không ngôn ngữ an hoà.

Nghe không tiếng nhẹ vừa qua cõi trần.

Lời Yêu Thương, Chúa từ nhân

Nói bằng giấc ngủ đầu đời lạnh căm.

Để ai tìm chốn sang giàu

Hỏi lòng hiểu thấu nhiệm mầu Giáng Sinh ?

 

Mai Hoa