Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tiếng loa nước Trời

 

TIẾNG LOA NƯỚC TRỜI
CN3MV.(Ga.1,6-8.19-28)

DỌN         cho ngay thẳng tâm hồn
ĐƯỜNG   tâm đạo mới, hãy luôn sẵn sàng!
ĐI            cho đúng, chớ hoang đàng
TRƯỚC     Lời loan báo rõ ràng Gio-an
NHƯ         loa cảnh tỉnh bảo ban
LOA          loan báo trước, thời gian đến rồi 
      
LỜI          Gio-an giảng cho tôi
NGƯỜI    khuyên hãy bạt núi đồi trong tâm
NHƯ        lời cảnh tỉnh lỗi lầm 
THỂ         nào giờ phút âm thầm đến thôi
QUAN      tòa đang trước hồn tôi
TÒA         công chính chỉ mình tôi trước NGÀI
KHẮP       cùng cuộc sống công khai
NƠI         tâm hồn tối lai rai hiện về
 
HANG      sâu giấu kín liệt kê
CÙNG      bao nhiêu những bội thề xưa nay
NGÕ        nào tôi trốn xưa rày
NGÁCH   nào rồi cũng trưng bày rõ ra
CHÂN      thành sám hối xin CHA
TRỜI       thương nhận kẻ thiết tha trở về
 
CHÍNH    THIÊN CHÚA đã cận kề
NGÀI       là THIÊN TỬ đang về thế gian
ĐANG     đêm bừng dậy! hân hoan
ĐẾN        giờ huyền nhiệm trần hoàn ngợi ca
MỌI        người chờ đón ơn CHA
NƠI        nơi hợp xướng ngợi ca danh NGÀI 
THẾ        nhân sửa soạn trong ngoài
TRẦN     hoàn bừng tỉnh! NGÔI HAI Giáng Trần.
 
Thanh Sơn 09.12.2011