Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tim rung nhịp chân lý

 

TIM RUNG NHỊP CHÂN LÝ
( Chúa nhật III / B Mùa Vọng )

 

Ông Gioan một Tin Mừng nhân chứng
Còn dân chúng phần đông họ thờ ơ
Lo kiểm chứng  các Tư tế -Lêvi
Đa số người Do Thái không đón nhận

 

Các thầy Lêvi - Tư tế thì đang bận
Lo kiểm  chứng vì họ luôn đa nghi
Chỉ Gioan dũng trung không nghĩ gì
Tim ông luôn đập chung điệu Chân lý

 

Ông là người ngôn sứ rất dũng sĩ
Minh chứng Chúa Đấng Cứu độ thế nhân
Tim Gioan rung nhịp theo Tin Mừng
Nhân chứng Chúa cho đến hơi thở cuối

 

Bị tù đày bị giam trong ngục tối
Bao khốn khổ nơi tù rạc gian truân
Ông kiên trung rao giảng Chúa đến cùng
Chân tay ông bị cùm cố cơ cực

 

Do lưởi gươm của Hêrôd thâm độc
Ông là người đến trước Đức Kitô
Ông Tiền hô gào thét vọng vang to
Từ sa mạc để mời gọi sám hối

 

Bài  Tin Mừng hôm nay gọi biến đổi 
Lời Rao truyền Chân lý từ Gioan
Ông kêu gọi đến tất cả trần gian
Hãy khiêm tốn mừng vui đón Chúa xuống

 

Ôi thời gian hư mất thật oan uổng
Hãy cầu nguyện ,và yêu thương thực hành
Nếu ước muốn hưởng nhan Chúa Vinh quang
Nơi Nước Trời  hưởng Vĩnh phúc muôn thủa ...

 

                  Cao Trí  Dũng