Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chia sẻ lời Chúa thứ ba CN7 TN

Tác giả: 
Lm Đinh Quang Thịnh

 

 

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN

NĂM LẺ

Hc 2, 1-11 ; Mc 9, 30-37

 

BÀI ĐỌC : Hc 2, 1-11

 

1 Con ơi, nếu con muốn dấn thân phụng sự Đức Chúa, thì con hãy chuẩn bị tâm hồn để đón chịu thử thách. 2 Hãy giữ lòng cho ngay thẳng và cứ kiên trì, đừng bấn loạn khi con gặp khốn khổ. 3 Hãy bám lấy Người chứ đừng lìa bỏ, để cuối đời, con được cất nhắc lên. 4 Mọi chuyện xảy đến cho con, con hãy chấp nhận, và trải qua bao thăng trầm, con hãy cứ kiên nhẫn. 5 Vì vàng phải được tôi luyện trong lửa, còn những người sáng giá thì phải được thử trong lò ô nhục. 6 Hãy tin vào Người, thì Người sẽ nâng đỡ con. Đường con đi, hãy giữ cho ngay thẳng và trông cậy vào Người. 7 Hỡi ai kính sợ Đức Chúa, hãy trông đợi lòng lân tuất của Người, đừng lìa xa Người kẻo ngã. 8 Hỡi ai kính sợ Đức Chúa, hãy tin vào Người, và các bạn sẽ không mất phần thưởng đâu. 9 Hỡi ai kính sợ Đức Chúa, hãy đợi trông ơn lành, niềm vui không cùng và lòng thương xót. 10 Hãy nhìn lại các thế hệ ban đầu mà xem: nào có ai tin vào Đức Chúa mà bị hổ thẹn bao giờ? Hay có ai bền tâm kính sợ Người mà bị bỏ rơi? Hoặc có ai kêu cầu Người mà bị Người khinh dể? 11 Vì Đức Chúa là Đấng nhân từ và hay thương xót: Người thứ tha tội lỗi và cứu vớt trong lúc gian truân.

 

ĐÁP CA : Tv 36

 • Hãy ký thác đường đời cho Chúa, chính Người sẽ ra tay. (x c 5)

 

3 Cứ tin tưởng vào CHÚA và làm điều thiện,thì sẽ được ở trong đất nước và sống yên hàn. 4 Hãy lấy CHÚA làm niềm vui của bạn, Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng.

 

18 CHÚA chăm sóc cuộc đời người thiện hảo, gia nghiệp họ tồn tại đến muôn năm. 19 Buổi gian nan họ không hề hổ thẹn, ngày đói kém lại được no đầy.

 

27 Hãy làm lành lánh dữ, bạn sẽ được một nơi ở muôn đời. 28 Bởi vì CHÚA yêu thích điều chính trực,chẳng bỏ rơi những bậc hiếu trung. Quân bất chính sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt, dòng giống ác nhân rồi cũng phải tru di.

 

39 Chính nhân được CHÚA thương cứu độ và bảo vệ chở che trong buổi ngặt nghèo. 40 CHÚA phù trợ và Người giải thoát, giải thoát khỏi ác nhân và thương cứu độ, bởi vì họ ẩn náu bên Người.

 

TUNG HÔ TIN MỪNG : Gl 6,14

 

Hall-Hall : Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Chúa. Nhờ thập giá Người, thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi, và tôi đối với thế gian. Hall.

 

TIN MỪNG : Mc 9, 30-37

 

30 Một hôm, Đức Giê-su và các môn đệ đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai biết,31 vì Người đang dạy các môn đệ rằng: "Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại."32 Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người.

 

33 Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông: "Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy? "34 Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả.35 Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: "Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người."36 Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói:37 "Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy."

 

KHÔNG ĐỔ MÁU KHÔNG CÓ ƠN CỨU ĐỘ

 

(Dt 9,22)

Không phải cứ đổ máu là chắc chắn được vinh quang. Kìa Giuđa Iscariot vì hắn là môn đệ của Đức Giêsu nên mới được kẻ ác tín nhiệm trao cho 30$ để chỉ điểm cho chúng bắt Thầy. Sau khi bán Thầy với số tiền trên hắn không cảm thấy vui, trái lại lương tâm bị cắn rứt, nhưng hắn lại không biết sám hối, không trông cậy vào lòng nhân từ của Thầy, nên đi tự tử, nhào xuống vỡ bụng lòi ruột ra (x Cv 1,18).

 

Muốn được hạnh phúc trong địa vị làm thủ lãnh, Đức Giêsu dạy : "Ai muốn làm thủ lãnh, thì phải trở nên kẻ rốt hết, và làm người phục vụ mọi người." (Mc 9,35 : Tin Mừng). Cụ thể phải đi chung đường phục vụ với Thầy Giêsu, như Ngài đã nói :

 

 • “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Ngài” (Mc 9,31a : Tin Mừng). Tức là phục vụ theo ý Cha trên trời dù phải mất mạng!
 • “Ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại” (Mc 9,31b : Tin Mừng), nghĩa là qua đau khổ mới tiến vào sự sống vinh quang muôn đời.

Như vậy, muốn làm lớn như Thầy Giêsu, thì phải thấy :

 • Bóng thập giá phía trước.
 • Đặt quyền lợi của tha nhân trên quyền lợi mình.
 • Sống tinh thần trẻ thơ.

 

I. THẤY BÓNG THẬP GIÁ Ở PHÍA TRƯỚC.

 

Cái chết đau thương của Đức Giêsu không phải là một sự cố bất ngờ, như một tai nạn nghề nghiệp, cũng không phải là một sự thất bại, và càng không phải tự tạo ra đau khổ để đùa giỡn với tử thần. Nhưng Đức Giêsu ý thức đón nhận đau khổ, vì :

 

 1. Ngài cho phép sự dữ xảy ra, để chính Ngài học biết thế nào là vâng phục ý Cha trên trời, hầu đáp cứu những ai bị thử thách (x Dt 2,18). Bởi thế Đức Giêsu được Chúa Cha hãnh diện giới thiệu với mọi người : “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe Lời Người !” (Mt 17,5b). Đúng là “lửa thử vàng, lò hạ nhục thử người Chúa yêu” (Hc 2,5 : Bài đọc năm lẻ).
 2. Cả Ba Ngôi Thiên Chúa là Đấng toàn năng có quyền biến dữ ra lành, chết ra sống, đau khổ trở thành niềm vui, do đó ai gặp đau khổ vì Chúa thì được Ngài dạy : “Hãy tin vào Người, thì Người sẽ nâng đỡ con. Đường con đi, hãy giữ cho ngay thẳng và trông cậy vào Người. Hãy nhìn lại các thế hệ ban đầu mà xem: nào có ai tin vào Đức Chúa mà bị hổ thẹn bao giờ? Hay có ai bền tâm kính sợ Người mà bị bỏ rơi?Hoặc có ai kêu cầu Người mà bị Người khinh dể? Vì Đức Chúa là Đấng nhân từ và hay thương xót: Người thứ tha tội lỗi và cứu vớt trong lúc gian truân” (Hc 2, 6.10-11 : Bài đọc năm lẻ). Vì chính Đức Giêsu cũng phải trải qua đau khổ mới đi vào vinh quang của Ngài (x Lc 24,26).
 3. Để biểu lộ tình yêu trọn hảo : “Không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người đã hy sinh mạng sống vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13). Thực vậy, Thiên Chúa là Tình Yêu (1Ga 4,8), Ngài đã biểu lộ tình yêu cao cả bằng việc hiến ban Con Một cho thế gian (x Rm 8,32).

 

II. ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA THA NHÂN TRÊN QUYỀN LỢI MÌNH.

 

Những khổ hình trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh chỉ sau ba ngày là biến thành chiến thắng vinh quang Phục Sinh, vì Ngài đã đánh gục mọi ác thần, tử thần không kịp lẩn trốn (x Mc 9,31). Nhưng điều làm cho Đức Giêsu vẫn còn đau khổ, tủi nhục là khi các môn đệ được Thầy cho biết trước : “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời và họ sẽ giết Ngài” (Mc 9,31a : Tin Mừng). Nghe thế lẽ ra các ông phải động viên nhau như ông Tôma nói: “Cả chúng ta nữa hãy đi dù có phải chết với Thầy” mới phải (Ga 11,16). Nhưng trong Nhóm các ông lại tranh nhau “ai làm lớn” (x Mc 9,34 : Tin Mừng). Bởi lẽ trong thâm tâm các ông lúc nào cũng tin chắc rằng Thầy sẽ thắng đế quốc Roma, khi ấy các ông sẽ được chia quyền (x Cv 1,6). Có quyền trong tay, thì muốn gì trên đời cũng có.

 

Đức Giêsu càng đau khổ hơn nữa, vì cả ba lần Ngài loan báo cuộc Khổ Nạn, thì các môn đệ đều lộ ra ý muốn được mọi người hầu hạ. Phục vụ mà lại muốn tránh né đau khổ cho đó là khôn, được Chúa thương. Nên ông Phêrô đã khuyên Thầy chớ liều mạng cho kẻ ác, liền bị Thầy mắng là “Satan lui lại đằng sau, vì tư tưởng của anh là tư tưởng của loài người” (lần I – Mc 8,31-33) ; thế mà lần II các ông lại được Thầy loan báo cuộc Khổ Nạn, các ông vẫn tranh nhau quyền chức (lần II – Mc 9,30-37) ; Đức Giêsu còn loan báo cuộc Khổ Nạn của Ngài lần III là phải chết bởi tay các Thượng tế và Kinh sư, thì hai ông Giacôbê và Gioan muốn thủ lợi cá nhân, nên đã nhờ mẹ đến năn nỉ riêng với Thầy, xin dành địa vị nhất nhì cho hai anh em (lần III – Mc 10, 32-40).

 

Tội tham ô quyền bính này đã di căn đến nhiều chủ chăn trong Hội Thánh, vẫn còn nối dài và mở rộng xem ra phát triển theo thời gian, gia tăng đến tận thế, khiến Đức Giêsu đau lòng mà thốt lên : “Không biết ngày tôi trở lại có còn gặp được niềm tin trên mặt đất nữa không?” (Lc 18,8). Trừ những ai biết mở rộng tấm lòng đón nhận Lời Chúa cách dồi dào để được nhiều ơn Chúa Thánh Thần cảm hóa (x Ga 6,63), như ông Giacôbê, người đứng đầu cuộc tranh cãi địa vị, lên tiếng khuyên các tín hữu : “Bởi đâu có chiến tranh, bởi đâu có xung đột giữa anh em? Chẳng phải là bởi chính những khoái lạc của anh em đang gây chiến trong con người anh em đó sao? Thật vậy, anh em ham muốn mà không có, nên anh em chém giết; anh em ganh ghét cũng chẳng được gì, nên anh em xung đột với nhau, gây chiến với nhau. Anh em không có, là vì anh em không xin; anh em xin mà không được, là vì anh em xin với tà ý, để lãng phí trong việc hưởng lạc. Ai yêu thế gian là ghét Thiên Chúa. Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường”(x Gc 4, 1-6 : Bài đọc năm chẵn).

 

Ai thực hành được lời giáo huấn của Tông Đồ Giacôbê, mới an ủi Chúa, không làm vô hiệu hóa công cuộc Cứu Chuộc loài người mà Đức Giêsu đã mất mạng thực hiện, để người ấy nói được như thánh Phaolô : “Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Chúa. Nhờ thập giá Người, thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi, và tôi đối với thế gian” (Gl 6,14 : Tung Hô Tin Mừng).

 

III. SỐNG TINH THẦN TRẺ THƠ.

 

Đức Giêsu dạy : “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người." Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói: “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.” (Mc 9,35-37 : Tin Mừng).

 

1- Trở nên tôi tớ mọi người.

 

Ta hãy nhìn Đức Giêsu trong bữa Tiệc Ly, Ngài đã tự hạ mình rửa chân cho các Tông Đồ, rồi Ngài nói : “Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau” (Ga 13,14). Hạ mình phục vụ mọi người theo ý Cha trên trời không phải là đánh mất phẩm giá của mình, nhưng là phương cách để được cất nhắc lên cao, giống Thầy Giêsu : “Ngài vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng đã tự hủy mình ra không, đem thân đội lốt người phàm, Ngài đã vâng phục Chúa Cha đến nỗi bằng lòng chịu chết trên thập giá. Cuối cùng được Chúa Cha siêu tôn, Danh Ngài vượt trên mọi danh hiệu, hầu khi nghe Danh Thánh Giêsu, mọi loài trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ phải quỳ gối bài thờ” (Pl 2,6-11).

 

2- Tiếp nhận trẻ nhỏ vì danh Chúa.

 

Mạc Khải đã diễn tả về tinh thần trẻ thơ rất dễ thương :

 

a- “Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con hồn lặng lẽ an vui. Cậy vào Chúa, Israel ơi, từ nay đến mãi muôn đời muôn năm” (Tv 131/130,2b-3). Thực vậy, trẻ thơ lớn lên nhờ lệ thuộc vào tình thương của cha mẹ ấp ủ, quan trọng hơn lương thực cha mẹ nuôi em. Bởi thế một em bé nuôi trong Nhà Trẻ không thể phát triển đầy đủ bằng một em được chăm sóc dưới bàn tay cha mẹ. Tinh thần trẻ thờ từ thuở ban đầu đừng ai làm mất, để khỏi bị Chúa phàn nàn : “Ta trách ngươi điều này : ngươi đã để mất tình yêu thuở ban đầu. Vậy hãy nhớ lại xem bởi lý do nào mà ra sa đọa, hãy hối cải và làm những việc ngươi đã làm thuở ban đầu ” (Kh 2,4-5). Lòng mến thuở ban đầu phải là tình yêu của trẻ con hoàn toàn gắn bó và lệ thuộc vào cha mẹ nó ; tương tự thuở còn nhỏ, ta rất thích theo cha mẹ đến Nhà Thờ để dự Lễ và học giáo lý, tiếc rằng khi lớn, ta đã bỏ mất lòng mến ấy.

 

Vua Napoléon, một vị vua oai hùng nhất nước Pháp, vì ông luôn bách chiến bách thắng trước mọi quân thù. Có lần người ta hỏi vua : “Trong đời ngài, lúc nào ngài cảm thấy hạnh phúc nhất?” Vua đáp ngay : “Hạnh phúc nhất trong đời trẫm không bao giờ quên là ngày được Rước Lễ Lần Đầu”.

 

Ước gì mọi người Công Giáo đều giữ lòng mến thuở ban đầu trong ngày Rước Lễ Lần Đầu như vua Napoléon, nên không bao giờ bỏ rước Lễ.

 

 1. Trẻ nhỏ muốn gì phải hỏi ý kiến cha mẹ (x Gl 4,1-2), thì khi ta muốn gì, nói gì, làm gì càng cần phải cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn.
 2. Đàn bà trẻ con thường không được quan tâm trong các bữa tiệc, chỉ có các đấng (x Mt 14,21). Thì ta đừng lên mặt tỏ uy tranh quyền, vì “Thiên Chúa chống lại kẻ tự tôn, nhưng ban ơn cho người tự hạ” (Gc 4,6.10 : Bài đọc năm chẵn).
 3. Có tức giận ai thì như con nít thôi (x 1Cr 14,20). Trẻ con chơi với nhau thế nào cũng có bất hòa, chúng tìm đến ông bà, cha mẹ để xin bênh đỡ, rồi chỉ một lát sau chúng lại vui vẻ chơi với nhau. Thánh Giacôbê nói : “Anh em hãy phục tùng phục Thiên Chúa, hãy chống lại ma quỷ ; chúng sẽ chạy xa anh em. Hãy đến gần Thiên Chúa, Người sẽ đến gần anh em” (Gc 4, 7: Bài đọc năm chẵn).
 4. Bản năng trẻ nhỏ là luôn muốn thăng tiến về cả thân xác lẫn tinh thần. Thánh Phaolô nói : “Khi tôi còn là trẻ con, tôi nói năng như trẻ con, hiểu biết như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con; nhưng khi tôi đã thành người lớn, thì tôi bỏ tất cả những gì là trẻ con” (1Cr 13,11). Nghĩa là trẻ con nói trước hiểu sau ; nhưng người lớn thì phải ngược lại, suy nghĩ, hiểu biết rồi mới nói, để thoát ra sự khờ dại của tuổi thơ.

 

Vậy ai tự hạ mình phục vụ như Đức Giêsu trong tinh thần trẻ thơ là “trút nhẹ gánh lo vào tay Chúa, Người sẽ đỡ đần cho” (Tv 55/54,23 : ĐC năm chẵn), và “ký thác đường đời cho Chúa, chính Người sẽ ra tay” (Tv 37/36,5 : ĐC năm lẻ), người ấy mới sống phục vụ tin yêu để nói được như thánh Gioan Maria Vianey : “Thế giới sẽ thuộc về tay ai biết yêu mến”, và như thế mới thực sự là người cao cả vì đã sống như Thầy Giêsu, Đấng làm Vua trên các vua.

 

Một người mơ thấy rằng : Trong ngày cánh chung, Chúa Giêsu đứng trước cửa Trời đón người công chính vào Thiên Đàng,lúc ấy ai cũng muốn vào trước, nhưng không ai dám tranh với những vị có chức quyền. Lúc ấy một vị đội mũ cà cuống, tay cầm gậy rồng, mặc áo vua tiến đến trước mặt Chúa,

 

Chúa hỏi

 

 • Ngươi là ai?
 • Dạ con là Giáo hoàng.
 • Giáo hoàng ư? Đứng ra bên cạnh tính sau.

 

Một người khác mặc veston, đi giày tây, oai phong lẫm liệt đến trình diện. Chúa hỏi

 

 • Ngươi là ai?
 • Dạ, con là Tổng thống Mỹ ạ.
 • Tổng thống Mỹ à, đứng sang bên, chờ xét.

 

……

 

Cuối cùng một cụ già khòm lưng chống gậy đến trình diện. Chúa hỏi

 

 • Ngươi là ai?
 • Dạ, thưa là con nít ạ.
 • Con nít à, vô con vô con, lẹ lên!

 

THUỘC LÒNG

Có cái nhục đưa đến tội lỗi ; có cái nhục là vinh quang và ân sủng (Hc 4,21).

 

http://phaolomoi.net

Lm GIUSE ĐINH QUANG THỊNH