Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Cha Xứ Nhanh Trí

Cha Xứ Nhanh Trí

 

Cha xứ dùng phép lạ Giona để giảng về Chúa chết 3 ngày sống lại, cha nói:

- Một con cá voi đã bị nuốt trong bụng tiên tri Giona và nó ở trong đó ba ngày liền.

 

Một em thiếu nhi ngồi hàng ghế đầu nói nhỏ với Cha:

- Thưa cha, cha lộn rồi, phải nói ngược lại mới đúng.

 

Cha xứ nhanh trí trả lời:

- Không sao, không sao cả! Như thế thì phép lạ lại càng vĩ đại hơn con ạ.

Mimosa phụ trách