Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thế đứng con cái sự sáng

THẾ ĐỨNG CON CÁI SỰ SÁNG


Là Tín hữu con cái của Thiên Chúa
Chắc các bạn hiểu thấu đáo hơn ai
Đã là người học vị cao có tài
Tự cho mình học rộng hiểu tất cả


Nhưng hạn hẹp tư cách với thiên hạ
Và còn thiếu niềm tin vào Chúa Trời
Nên cuộc sống thiếu tự trọng bạn ơi
Cần chiến đấu với bản thân nội tại

Hàng Giám mục hay Linh Mục của Chúa
Hiểu thấu đáo việc Mục vụ được giao
Hoàn tất tốt Sứ mệnh với đồng bào
Khuyên dạy tốt người giáo dân đạo hạnh


Hay hơn cả Truyền thống trong Hội Thánh
Nhìn giáo sĩ bằng lăng kính Niềm tin
Họ qúi mến và tôn trọng chân tình
Vai trò các Vị đáng chúng ta tôn trọng


Đã là người thế tất có sai phạm
Họ là người nên nhân vô thập toàn
Thế sao bạn mãi bới móc lung tung
Vô tình ta lại mắc bẩy Cộng sản

Bọn vô thần làm ta bể thành mảng
Họ muốn rằng liên tôn chia rẻ nhau
Muốn đảng phái đánh lộn một nhu cầu
Chia để trị chuyện bó đủa dể gảyBọn vô thần muốn ta bể thành mảng
Họ muốn rằng Liên Tôn chia rẻ nhau
Muốn đảng phải đánh nhau một nhu cầu
Chia để trị mất đoàn kết rồi đấyViệc vạch long tìm lá ta đã thấy
Nó dấy lên như cả một phong trào
Coi Giám mục- Linh mục quốc doanh sao
Đối tượng nhắm tới ...là hàng Giáo sĩBị sập bẩy ! người Cộng sản hoan hĩ
Nghị quyết Ba sáu gải đúng chổ rồi
Coi mình trí thức thế hã , bạn ôi
Đánh phá bới móc chỉ sinh tồn hạiKhông nhằm xây dựng , sáng suốt chớ dại
Ta vô tình nối giáo cho vô thần
Bới móc vô bổ lại lụy vào thân
Tự vạch áo xem lưng ! chúng khinh bỉ…Cao Trí Dũng