Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chuyện con người

 
CHUYỆN CON NGƯỜI
 
 
Nhân vị, nhân phẩm, nhân quyền
Ba điều cơ bản làm nên con người
Mọi người chung đất, chung trời
Hoàn toàn bình đẳng, kiếp người như nhau
Đời còn bao kẻ khó nghèo
Mong những người giàu liên đới sẻ chia
Chúa yêu tất cả chúng ta
Yêu đều một cách vô tư nguyên thường (*)
Ngài là Thiên Chúa yêu thương
Dạy làm công ích, nối vòng rộng ra
Mọi người chung Chúa là Cha
Ai cũng đều là huynh đệ của nhau
Dám xin “mạo muội bọt bèo”
Ước mong xã hội thương nhau chân tình
Như Giêsu, Đấng công bình
Đã từng tủi nhục bị khinh nhất đời
 
 
TRẦM THIÊN THU
 
Saigon, 13-12-2011, khóa tập huấn về GHXHCG.
(*) Chúa yêu ai đó vì chính con người đó chứ không vì cái gì khác (chữ dùng của ĐGM Phaolô Nguyễn Thái Hợp, GM GP Vinh, đặc trách UB CL-HB).