Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hy sinh - Từ bỏ để theo và nên giống Đức Giê-Su-Ki-Tô

 

“Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy.

Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất;

còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được.”

 

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM A (02/07/2017)

 

I. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁT-THÊU (Mt 10,37-42)

 

37 "Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. 38 Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. 39 Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được.

 

40 "Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.

 

41 "Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ; ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính.

 

42 "Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu."

 

II. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA

 

2.1 Nội dung bài Phúc Âm trên có hai phần:

 

- Một làAi yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.” (Mt 10,37-40).

 

- Hai là "Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ; ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu." (Mt 10,41-42).

 

2.2 Phần thứ nhất quan trọng hơn phần thứ hai, nên chúng ta tập trung vào phần này. Không có tôn giáo nào lại không coi trọng việc hy sinh từ bỏ trong đời sống tâm linh. Hy sinh từ bỏ không chỉ là những cái xấu (tội lỗi, ích kỷ, hận thù) mà cả những cái tốt (người thân, của cải, ý kiến cá nhân, kế họach riêng).

 

Càng hy sinh từ bỏ nhiều, người tín đồ càng trở nên thánh thiện. Càng hy sinh từ bỏ nhiều, người tu hành càng trở thành nhà chân tu.

 

Riêng với người Công giáo thì việc hy sinh từ bỏ còn có thêm nhiều ý nghĩa khác nữa: hy sinh từ bỏ để theo Chúa Giê-su Ki-tô; hy sinh từ bỏ để nên giống Chúa Ki-tô, Đấng đã từ bỏ cả ngai tòa thiên quốc để xuống thế làm người và đã chấp nhận cái chết trên thập giá để cho nhân loại được sống. Có thể nói: một khi đã trở thành Ki-tô hữu thì đời sống của người tín hữu đã được quy chiếu tất cả vào Chúa Giê-su Ki-tô.

 

2.3 Trong thực tế hy sinh từ bỏ cũng có nghĩa là đặt ưu tiên cái này trên cái kia, người này trên người nọ: Yêu Chúa nhiều hơn yêu cha mẹ sinh ra mình, yêu Chúa nhiều hơn yêu anh chị em ruột thịt của mình là từ bỏ. Yêu Chúa và thập giá của Chúa hơn yêu ý riêng và mạng sống mình là từ bỏ lớn hơn.

 

III. THỰC THI LỜI CHÚA

3.1 Từ nhỏ, tôi đã được học hành và đào luyện trong Tiểu Chủng Viện. Khi bước vào tuổi trưởng thành tôi tiếp tục được đào luyện trong Đại Chủng Viện và sau đó trong Dòng Tu. Tôi hiểu và quý trọng sự hy sinh từ bỏ trên con đường theo Chúa. Khi trở về thế gian làm giáo dân và lập gia đình, tôi còn có nhiều cơ hội hơn để hy sinh từ bỏ.

 

3.2 Hy sinh từ bỏ trong đời sống giáo dân và gia đình thì có muôn hình vạn trạng và xẩy ra hằng ngày. Một việc làm nho nhỏ, một lời nói dịu dàng, một quan tâm, một chút nhịn đều là hy sinh từ bỏ, chứ không cần phải là những điều lớn lao. Hơn nữa hy sinh từ bỏ có thể là tự nguyện, mà cũng có thể là bị động, miễn sao bản thân tôi nhỏ bé đi một chút và những người xung quanh lớn lên thêm một chút. Điều quan trọng nhất là động lực của hy sinh từ bỏ phải là vì và cho Chúa Ki-tô, vì và cho hạnh phúc của người khác.

 

IV. CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA

 

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, con cảm tạ ngợi khen và chúc tụng Chúa vì Chúa đã hy sinh từ bỏ ngai tòa Thiên Quốc và cả bản thân Chúa để cứu chuộc loài người và cá nhân con.

 

Con hết sức ngưỡng mộ sự hy sinh, từ bỏ, sự tự hạ, tự hủy của Chúa. Con như bị cuốn hút, bị chinh phục…. bởi gương lành của Chúa!

 

Xin Chúa ban cho con sức mạnh để con dũng cảm chết đi cho những gì cản trở con nên giống Chúa. Xin Chúa ban cho con sức mạnh để con dũng cảm thục hiện những hy sinh từ bỏ làm cho con nên giống Chúa.

 

Con cầu xin Chúa là Thiên Chúa, Đấng hằng sống hằng trị cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Amen.

 

Sài-gòn ngày 26 tháng 06 năm 2017

Hiêrônimô Nguyễn Văn Nội