Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bé cái lầm 1

Bé cái lầm

 

Một bà vợ vào tòa giải tội khóa sướt mướt. Thấy vậy, cha xứ khuyên:
 

- Thôi, bà đừng khóc nữa vì tội mình đã phạm. Chúa thương tha thứ hết tội cho bà rồi.
 

Bà vợ:
 

- Thưa, con khóc không phải tội mà là vì bị chồng đánh.
 

Cha xứ nổi nóng quát lớn:
 

- Thằng khốn nạn đó tên gì?
 

Bà vợ dừng khóc trợn mắt kinh ngạc: ???!!!...

Mimosa phụ trách