Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mùa sao sáng

 

MÙA SAO SÁNG

 

Chúa Giêsu giáng thế
Tự nguyện mặc xác phàm
Ngài là Con Thiên Chúa
Đến để cứu muôn dân

 

          Chúa bảo vệ công lý
          Và duy trì hòa bình
          Muốn mọi người triệt để
          Yêu thương nhau chân thành

 

Chúa sinh ra nghèo khó
Là “Đệ nhất Hàn vương”
Ngài dạy bài học lạ
Hãy yêu nhau nguyên thường

 

          Giêsu là Nguồn Sáng
          Chiếu Ánh sáng Yêu thương
          Chiếu Ánh sáng Cứu độ
          Ánh sáng Đức tin luôn

 

Giáng sinh – Mùa Sao Sáng
Sáng Tình Chúa, tình người
Giáng sinh – Mùa Ân Thánh
Nhân phẩm được lên ngôi

 

TRẦM THIÊN THU