Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Có tật giật mình

Có tật giật mình

 

Một anh cán bộ mới theo đạo hỏi cha xứ:

- Thưa cha, muốn xin cha làm phép nhà thì bao nhiêu ạ?

 

Biết anh là cán bộ, cha xứ đáp:

- Một lần anh ký giấy phép cho dân xây nhà bao nhiêu thì anh đưa cha bằng ấy.

 

Nghe vậy anh cán bộ la lớn:

- Giêsu ma, nhiều thế cơ?

 

Cha xứ: ???!!!

Mimosa phụ trách