Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Niềm tin cứu độ

NIỀM TIN CỨU ĐỘ
( Chúa Nhật IV /B Mùa Vọng )

 

Trong niềm tin thuộc Công trình Cứu độ
Do Ngôi Hai Đấng Con Chúa giáng trần
Đức Trinh Nữ Mẹ vui nhận “ Xin vâng ”
Lời Truyền Tin quan trọng từ Thiên Sứ

 

Trong tư cách là Nữ tì Thiên Chúa
Mẹ đã nhận như lời Sứ Thần truyền
Bằng niềm tin bởi phép Chúa Thánh linh
Mẹ “ Xin vâng” với niềm nở đón nhận

 

Kể từ nay Đức Mẹ Ngài cẩn trọng
Trong ăn ỏ , trong cuộc sống niềm tin
Mẹ phó thác vâng ý Cha trọn tình
Vui chấp nhận sống tuyệt vời khác trước

 

Hơn mọi người nữ , Mẹ qủa thực có phước
Chỉ mình Mẹ được Ơn Chúa thương ban
Mẹ hạnh phúc ! Mẹ sung sướng vô vàn
Cả trời đất Chúc mừng Mẹ đầy phúc …

 

Bởi lòng Mẹ thiết tha đón nhận Chúa
Xin Mẹ thương giúp con thánh hóa mình
Noi gương Mẹ sống đạo hạnh trung trinh
Và chấp nhận đổi thay trong cuộc sống

 

Đến thờ Chúa giửa đông giá lạnh cống
Đang nằm trong máng cỏ thật nghèo hèn
Xin giúp con đừng tính toán bon chen
Nhưng xa lánh những quyến rủ trần thế

 

Con cảm nhận Hài Nhi con Thượng Đế
Nơi hang đá không nệm ấm chăn êm
Ngài sinh xuống giửa đồng hoang nghèo hèn
Xin giúp con biết thương kẻ nghèo khổ

Hãy mau đến với Hài Nhi Cứu độ
Để đón nhận ơn Hòa bình Ngài ban
Cầu Ngài thương giúp Quê hương Việt Nam
Hết bạo tàn , hưởng Tự Do – Dân chủ

 

Cao Trí Dũng