Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Con đã lầm!

Tác giả: 
Trầm Thiên Thu

 

 

CON ĐÃ LẦM !

 

Con cứ tưởng Ngài là Vua Trời Đất

Là Ngôi Hai của Thiên Chúa Ba Ngôi

Thì Ngài sẽ giáng sinh rất tuyệt vời

Nào ngờ đâu Ngài sinh trong nghèo khó!

 

Con cứ tưởng Ngài chính là Tạo Hóa

Ngài toàn năng, phép tắc và uy quyền

Chắc hẳn Ngài sẽ sa giá đằng vân

Nào ngờ đâu Ngài sinh trong lặng lẽ!

 

Con cứ tưởng Ngài là Con Thiên Chúa

Đấng Thiên Sai hạ giới từ Thiên Đình

Thì Ngài sẽ giáng sinh thật uy linh

Nào ngờ đâu Ngài hóa thân Trẻ Nhỏ!

 

Con cứ tưởng Ngài là Vua Vũ Trụ

Lẽ nào sinh nơi hang đá Belem

Nào ngờ đâu Ngài mặc xác phàm nhân

Con đã lầm, bởi vì con ảo tưởng!

 

Con đã lầm nhưng con không thất vọng

Con xin tin Ngài đến cứu phàm nhân

Thoát khổ đau và được sống bình an

Cảm tạ Ngài, lạy Đức Chúa cứu độ!

 

TRẦM THIÊN THU

Mừng đón Vương Nhi Giêsu – 2017

 

+ Thánh Ca: https://www.youtube.com/ watch?v=RmpEXvhmiQo