Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy niệm Lời Chúa ngày 6/1/2018

Tác giả: 
Cao Tấn Tĩnh

 

Ngày 6/1

 

Lời Chúa


(dành cho những nơi mà cử hành lễ Hiển Linh vào Chúa Nhật ngày 7 hoặc 8 tháng Giêng

tùy theo Đại Lễ Giáng Sinh 25/12 và Lễ Mẹ Thiên Chúa 1/1 rơi vào Thứ Bảy hay Chúa Nhật một/hai tuần trước)

 

Bài Ðọc I: 1 Ga 5,5-6.8-13

"Thánh Thần, nước và máu"

Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Gioan Tông Ðồ.

Các con thân mến, ai là người chiến thắng thế gian, nêu không phải là người tin rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa?

Ðấng đã đến nhờ nước và máu, chính là Ðức Giêsu Kitô, không phải trong nước mà thôi, nhưng trong nước và máu nữa.

Có Thánh Thần làm chứng: Thánh Thần, nước và máu, cả ba chỉ là một.

Nếu chứng của Người đời mà chúng ta còn nhận lấy, thì chứng của Thiên Chúa còn mạnh hơn.

Vì đó là chứng của Thiên Chúa, chứng mạnh hơn là Người đã làm chứng về Con mình.

Ai tin kính Con Thiên Chúa, thì có chứng của Thiên Chúa nơi mình.

Còn ai không tin Thiên Chúa, thì cho Người là gian dối, vì kẻ ấy không tin nơi chứng mà Thiên Chúa đã làm chứng về Con mình.

Và chứng đó là thế này: Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống đời đời, và sự sống đó ở trong Con của Người.

Ai có Chúa Con, thì có sự sống, còn ai không có Chúa Con, thì cũng không có sự sống.

Ta viết các điều này cho các con, để các con biết rằng: Các con là những người tin vào danh Con Thiên Chúa, các con được sống đời đời.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv. 147, 12-13, 14-15, 19-20

Ðáp: Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa. (12a)

Xướng 1) Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa, Hãy ngợi khen Thiên Chúa ngươi, hỡi Sion, vì Người đã củng cố then chốt cửa thành ngươi, con cái ngươi được Người chúc phúc trong ngươi. - Ðáp.

2) Người sắp đặt bờ cõi ngươi trong thanh bình, cho ngươi hưởng no nê những tinh hoa lúa miến. Người đã sai Lời Người xuống mặt đất, và Lời Người đã mau mắn chạy đi. - Ðáp.

3) Người đã rao Lời Người cho Giacób, Lề Luật và giới răn người cho Israel. Người không làm như thế cho dân khác, không bày tỏ cho họ biết giới răn Người. - Ðáp.

 

Alleluia: Ga 1, 14 và 12b

Alleluia, Alleluia. Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta. Những ai tiếp rước Người, thì Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Mc 1, 6b-11

"Con là con yêu qúy của Cha, con đẹp lòng Cha mọi đàng".

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Marcô.

Khi ấy Gioan rao giảng rằng: "Có Ðấng đến sau tôi, nhưng quyền lực hơn tôi, tôi không xứng đáng cúi xuống cởi dây giày cho Người.

Phần tôi, tôi đã rửa anh em trong nước, nhưng Người, Người sẽ rửa anh em trong Thánh Thần.

Và đã xảy ra là trong những ngày đó, Chúa Giêsu từ Nazarét xứ Galilêa đến và chịu phép rửa bởi Gioan ở sông Giođan.

Khi vừa lên khỏi nước, Người liền thấy trời mở ra, thấy Thánh Thần như chim bồ câu ngự xuống trên mình.

Và có tiếng từ trời: Con là con yêu quí của Cha, con đẹp lòng Cha mọi đàng.

 

Ðó là Lời Chúa.


 

Suy niệm

 

Emmanuel....

 

Bài Phúc Âm hôm nay là bài Phúc Âm của Thánh ký Marco, chứ không phải của Thánh ký Gioan như những ngày trước Lễ Hiến Linh từ 2-5/1, những bài Phúc Âm về việc Tiền Hô Gioan làm chứng về Chúa Kitô là Đấng đến sau ngài, khác với việc vị Tiền Hô làm ở các bài Phúc Âm trong Mùa Vọng để dọn đường cho Chúa Kitô.

 

Thế nhưng, nếu nơi nào mừng Lễ Hiển Linh vào Chúa Nhật thay vì chính ngày 6/1, thì những ngày sau đó, sau Lễ Hiển Linh mùng 6/1, ngày mùng 7 và mùng 8 trong năm 2017 theo chu kỳ Năm A này thì Giáo Hội sử dụng hai bài Phúc Âm của Chúa Nhật Năm B (của Thánh ký Marco cho Chúa Nhật thứ nhất thường niên về biến cố Chúa Giêsu nhận phép rửa của Tiền Hô Gioan Tẩy Giả) và Chúa Nhật Năm C (của Thánh ký Gioan cho Chúa Nhật 2 Thường Niên).

 

Nếu Lễ Hiển Linh là để tưởng niệm biết cố Chúa Kitô tỏ minh ra cho riêng vị Tiền Hô Gioan Tẩy Giả và Chúa Nhật Thứ Hai Thường Niên có bài Phúc Âm về biến cố Chúa Giêsu hóa nước lã thành rượu ngon để các môn đệ tiên khởi tin vào Ngưới, thì việc tỏ mình ra cho các thành phần nồng cốt này phải xẩy ra trước khi Người tỏ mình cho dân ngoại ở Lễ Hiển Linh.

 

Bởi thế, bài Phúc Âm của Thánh ký Marco hôm nay không chỉ liên quan đến biến cố Chúa Kitô chịu phép rửa (là những gì bề ngoài và hình thức) mà còn liên quan đến chính thiên chức và tư cách làm con của Chúa Kitô đối với Cha là Đấng đã sai Người. Thiên chức làm con của Người là ở chỗ "Khi vừa lên khỏi nước, Người liền thấy trời mở ra, thấy Thánh Thần như chim bồ câu ngự xuống trên mình". Và tư cách làm con của Người là ở chỗ tuân phục ý muốn của Cha và luôn làm theo ý Cha của mình: "Con là con yêu quí của Cha, con đẹp lòng Cha mọi đàng".

 

Chính Chúa Kitô tỏ vinh quang của Người ra khi lãnh nhận Phép Rửa của Tiền Hô Gioan Tẩy Giả, và chính Thiên Chúa cũng phải lên tiếng công nhận Người là Con của Cha, một người con có đầy Thánh Thần của Cha, và ví thế, vì được đầy Thánh Thần của Cha mà Người đã có thể biết ý Cha muốn mình làm gì, muốn mình chẳng những chịu Phép Rửa Thống Hối của Tiền Hô Gioan mà còn chịu phép rửa bằng máu trên đồi Canvê nữa, nhờ đó Người mới có thể thông ban Thánh Thần là sự sống của Người cho các tông đồ sau khi sống lại từ trong kẻ chết (xem Gioan 20:22).

 

Đó là lý do Thánh ký Gioan đã cho thấy Chúa Kitô đã chứng thực mình là Con Thiên Chúa, là Đấng Thiên Sai, ở ba chứng từ duy nhất bất khả thiếu và bất khả phân ly đó là nước (lãnh nhận Phép Rừa), máu (chịu khổ nạn và tử giá) và Thánh Thần (phục sinh vinh hiển): "Đấng đã đến nhờ nước và máu, chính là Ðức Giêsu Kitô, không phải trong nước mà thôi, nhưng trong nước và máu nữa. Có Thánh Thần làm chứng: Thánh Thần, nước và máu, cả ba chỉ là một".

 

Chính vì Chúa Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa mà Người mới có đủ tư cách thần linh và khả năng siêu việt trong việc cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết bằng "máu" của Người, mà còn ban sự sống thần linh cho chúng ta nữa qua việc sống lại từ trong cõi chếrt của Người, đúng như Thánh ký Gioan nhắc đến trong Bài Đọc 1 hôm nay: "Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống đời đời, và sự sống đó ở trong Con của Người. Ai có Chúa Con, thì có sự sống, còn ai không có Chúa Con, thì cũng không có sự sống".

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL