Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lý do giữ được chay ngày thứ Sáu Mùa Chay

Lý do giữ được chay ngày thứ Sáu Mùa Chay

 

Một ông luôn phạm tội không kiêng thịt vào thứ Sáu Mùa Chay. Vừa nghe tiếng ông trong tòa giải tội, cha xứ liền quát lớn:
- Lại phạm tội ăn thịt vào thứ Sáu Mùa Chay phải không?

 

Ông trả lời một cách vui mừng:
- Thưa cha, Mùa Chay này con đã kiêng thịt được rồi.

 

Cha xứ ngạc nhiên:
- Cám ơn Chúa. Cha cầu nguyện bao nhiêu năm nay cho ông và cuối cùng Chúa đã nhận lời. Thế bằng cách nào ông kiêng thịt được?

 

Ộng hãnh diện trả lời:
- Thưa cha, suốt Mùa Chay vừa qua con ở trong tù cha ạ.

 

Cha xứ: ???!!!...

Mimosa phụ trách