Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Xin Vâng

XIN VÂNG!
CN4MVB. (Lc.1,26-38)

 

CÚI        mình Trinh Nữ "xin vâng"

MÌNH     mang THIÊN TỬ phó dâng tâm hồn

MẸ         đầy Thần Khí ơn khôn

NÓI       lời dâng hiến kính tôn Chúa Trời 

XIN        vâng mang lấy Ngôi Lời

VÂNG    đây! tôi tớ phận người nhỏ nhen

 

ĐỒNG    Công cứu chuộc phận hèn

CÔNG    này trần thế tạ khen đời đời

CỨU       con Chúa xuống làm người

CHUỘC  về những kẻ biếng lười hư thân

PHÓ       mình cứu lấy muôn dân

DÂNG     lên Thiên Chúa triệu lần ngợi khen

CUỘC     đời suy gẫm phận hèn

ĐỜI        con hạt bụi nhuộm đen ơn Ngài 

 

TÂM        tư mờ mịt tương lai

HỒN       con phó thác trong tay của Ngài

TRINH    nguyên Thiên Chúa an bài

NỮ         tỳ tôi tớ gẫm hoài trong tâm

BỒI        hồi hai tiếng "Xin Vâng"

HỒI        chuông thánh mãi vọng ngân đời đời

 

NHẤT     tâm khiêm hạ vâng lời

TÂM       hồn tận hiến "Con Trời" riêng mang

MANG    ơn lành xuống thế gian 

LẤY        nguồn ân sủng tuôn tràn khắp nơi 

NGÔI     cao Thiên Tử xuống đời

LỜI        "Xin vâng" Mẹ cứu người phàm nhân

GIÁNG   sinh vang vọng xa gần 

SINH     ơn giải thoát thế trần hân hoan.

 

Thanh Sơn 16.12.2011

 

 

-------*****----------

 

CHÚA NHÀ QUÊ

 

Tranh của HBTT

 

Ngày Chúa giáng trần sắp đến nơi

Bê-lem xưa Chúa sinh ra đời

Có nghèo như Phú Nho, Bình Phước?

Đất có cằn khô nứt vỡ đôi?

 

Hang đá quê con cũng có lừa

Chiên, bò ba bốn chú lưa thưa

Mục đồng nón rách chân không dép

Quần áo phong phanh giống Chúa xưa!

 

Từ kinh tế mới bước về đây

Đất đỏ còn theo bám bụi dầy

Chòi thánh quê con chỉ lợp lá

Chúng con dâng lễ dưới trời mây...

 

Chúa đã cùng con sống phận hèn

Trời mây êm ả phút, bình yên

Lắm hôm gió chướng, lều tranh dột

Cam chịu, cả hai chẳng muộn phiền!

 

Đêm nay cô quạnh bước lang thang

Thành phố làm con thấy ngỡ ngàng

Ngàn chuỗi sao giăng, đèn nhấp nháy

Ở đây hang đá quá huy hoàng!

 

Chúa ở đô thành khác chốn quê

Hài nhi chăn gấm ngủ đê mê

Ngây ngô con trẻ xung quanh ngắm

Có biết ngày xưa Chúa lạnh tê?

 

Con xin theo Chúa kiểu chân quê

Chẳng có đua đòi, chẳng bến mê

Chọn cảnh Bê-lem khi giáng thế

Tìm về theo bước, "Chúa nhà quê”...

 

Thanh Sơn & Vũ Thủy 14.12.2011