Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mẹ thánh du

Mẹ thánh du

 

Một bà tham gia nhiều hội đoàn nên thường vắng nhà. Một hôm vừa ra khỏi cửa thì có điện thoại gọi tới. Đứa con chạy theo nói:
- Mẹ ơi, điện thoại của mẹ.

 

Bà quay lại quát to:
- Đã dăn rồi. Nói mẹ bận!

 

Đứa bé nói nhỏ:
- Nhưng... là cha xứ tìm mẹ.

 

Bà quay đầu lại:
- Cha xứ thì nói mẹ... thánh du rồi.

 

Đứa bé: ???!!!

Mimosa phụ trách