Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Giáng Sinh Ta Nguyện Cầu

Tác giả: 
Tuyết Mai
 
 
Giáng Sinh Ta Nguyện Cầu
 
 
Nguyện xin Chúa Giêsu Hài Đồng
Con duy nhất Con một Thiên Chúa
Bỏ vinh quang triều thiên trên Vương Quốc
Xuống trần gian sinh hạ trong hang lừa.
 


Giữa đêm đông băng giá buốt lạnh
Ngài tìm đến để ra đời trong khốn khó
Ngài muốn chào đời ở một nơi thấp hèn
Để được chia sẻ sự cùng khốn của thế nhân.
 
 
 
Vì ….
Ngài muốn biết tường tận con người dương thế
Ngài muốn học biết cách sống của con người
Ngài muốn hiểu biết tâm tánh của nhân loại
Ngài muốn biết được sức chịu đựng của nhân trần.
 


Ngài vâng phục Chúa Cha để được giáng thế
Tìm hiểu tường tận xem con người cần gì?
Tìm hiểu con người than thở có hợp tình hợp lý?
Tìm hiểu để phán xét sao cho công bằng!.

 
 

Ngài đã lựa mùa đông cay nghiệt nhất!
Ngài xuống thế gian xem buốt giá ra sao?
Giữa đêm đông không ai còn tỉnh thức
Chỉ có muông sao chào đón Ngài mà thôi!.
 


Nhưng ô kìa ….
Trên vòm trời cao có một vì sao!
Chiếu tỏa ánh sáng thẳng trên nơi Ngài sinh hạ
Cùng Thiên Thần thổi loa báo thức
Gọi mục đồng chỗi dậy đến suy tôn Ngài.
 


Ba Vua cũng đã tìm thấy ngôi sao sáng ấy
Họ hân hoan trực chỉ đến thờ phượng Ngài
Dâng tiến Chúa nhũ hương, vàng, và mộc dược
Đấng, từ Trời cao đã sinh hạ nơi chốn dương trần.
 


Thiên Thần cùng chín tầng phẩm trật trên Trời cao
Ca hát xướng cùng tất cả loại đàn
Cùng những khí cụ cất lên tiếng trầm bổng
Giữa đêm đông, Trời Đất cùng giao hòa.
 


Thiên Thần cúc cung chào đón Ngôi Hai Thiên Chúa
Ngày Chúa Con Ngôi Hai giáng trần
Đem bình an hạnh phúc cho nhân loại
Đem tình yêu Thiên Chúa đến khắp muôn nơi.
 


Lậy Chúa Giêsu Hài Đồng đầy nhân ái!
Nhân loại khắp nơi nguyện một lòng
Dâng lên Ngài những thống khổ và nguyện ước
Cuộc sống đơn sơ mến yêu Chúa và yêu người.
 


Chúng con không có gì đáng để dâng lên Ngài
Như ba vua đem dâng Ngài Lễ Vật
Món quà quý giá họ dâng tiến
Chúng con chỉ có …. một tấm lòng.


Ngài là tất cả, nhân loại khao khát
Là tất cả những gì chúng con muốn có
Là tất cả những gì chúng con muốn là
Là tất cả những gì chúng con muốn nhận.
 
 
Vâng, chỉ có Ngài mới đem cho chúng con nguồn Ơn Cứu Độ
Đó là sự hiện diện của Ngài trên thế gian này!.
Amen.
    
 
 
 
Y Tá Của Chúa,
Tuyết Mai
 
**************************************