Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

PVLC Thứ Bảy Tuần X Thường Niên

Tác giả: 
Cao Tấn Tĩnh

 

 

Thứ Bảy

 

 Phụng Vụ Lời Chúa

 Bài Ðọc I: (Năm II) 1 V 19, 19-21

 

"Êlisê chỗi dậy đi theo Êlia".

 

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

 

Trong những ngày ấy, Êlia xuống núi tìm đến cùng Êlisê, con ông Saphat, đang cày với mười hai đôi bò; chính Êlisê là người dẫn đôi bò thứ mười hai. Êlia tiến đến gần ông và ném áo choàng mình trên ông. Êlisê bỏ đôi bò đó, chạy lại Êlia và thưa rằng: "Xin cho tôi về hôn cha mẹ tôi đã, rồi tôi sẽ theo Ngài". Êlia nói với ông: "Cứ về rồi trở lại, vì ta đã làm gì ngươi đâu?" Êlisê rời Êlia, bắt đôi bò làm thịt, lấy cày làm củi, nấu thịt bò và đem cho dân chúng ăn. Ðoạn Êlisê chỗi dậy đi theo làm đồ đệ Êlia.

 

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 15, 1-2a và 5. 7-8. 9-10

 

Ðáp: Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của con (c. 5a).

 

Xướng: 1) Xin bảo toàn con, lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa. Con thưa cùng Chúa: Ngài là Chúa tể con; Chúa là phần gia nghiệp và phần chén của con, chính Ngài nắm giữ vận mạng của con. - Ðáp.

 

2) Con chúc tụng Chúa vì đã ban cho con lời khuyên bảo, đó là điều lòng con tự nhủ, cả những lúc đêm khuya. Con luôn luôn đặt Chúa ở trước mặt con, vì Chúa ngự bên hữu con, con sẽ không nao núng. - Ðáp.

 

3) Bởi thế lòng con vui mừng và linh hồn con hoan hỉ, ngay cả đến xác thịt của con cũng nằm nghỉ an toàn, vì Chúa chẳng bỏ rơi linh hồn con trong âm phủ, cũng không để thánh nhân của Ngài thấy điều hư nát. - Ðáp. 

 

Alleluia: Lc 19, 38

 

Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Ðức Vua, Ðấng nhân danh Chúa mà đến; bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Mt 5, 33-37

 

"Thầy bảo các con: đừng thề chi cả".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con lại còn nghe dạy người xưa rằng: "Ðừng bội thề, nhưng hãy giữ lời ngươi đã thề với Chúa". Phần Thầy, Thầy bảo các con: Ðừng thề chi cả, đừng lấy trời mà thề, vì là ngai của Thiên Chúa; đừng lấy đất mà thề, vì là bệ đặt chân của Người; đừng lấy Giêrusalem mà thề, vì là thành của Vua cao cả; cũng đừng chỉ đầu mà thề, vì con không thể làm cho một sợi tóc ra trắng hoặc ra đen được. Nhưng lời các con phải: có thì nói có, không thì nói không; nói thêm thắt là do sự dữ mà ra".

 

Ðó là lời Chúa. 

 

Suy Niệm Cảm Nghiệm

 "ném chiếc áo choàng"

 Suy Niệm 

 

Nếu Bài Phúc Âm Thứ Năm tuần này liên quan đến điều răn thứ 5 "chớ giết người" và bài Phúc Âm thứ 9 "chớ ngoại tình" thì bài Phúc Âm hôm nay, có thể nói, liên quan đến điều răn thứ 8 "chớ làm chứng dối": 

 

"Ðừng thề chi cả, đừng lấy trời mà thề, vì là ngai của Thiên Chúa; đừng lấy đất mà thề, vì là bệ đặt chân của Người; đừng lấy Giêrusalem mà thề, vì là thành của Vua cao cả; cũng đừng chỉ đầu mà thề, vì con không thể làm cho một sợi tóc ra trắng hoặc ra đen được. Nhưng lời các con phải: có thì nói có, không thì nói không; nói thêm thắt là do sự dữ mà ra". 

 

Thật ra, nội dung của lời Chúa Giêsu dạy các môn đệ trong bài Phúc Âm hôm nay, bề ngoài có vẻ liên quan đến giới răn thứ 8 "chớ làm chứng dối", nhưng về tinh thần liên quan đến tính chất chân thật nơi con người, được thể hiện qua lòng trung thành của con người với sự thật bất biến với bất cứ giá nào, không thay đổi hay bóp méo hoặc giảm khinh hay thỏa hiệp sự thật ấy bằng bất cứ cách nào, ở bất cứ khía cạnh nào, vào bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu: "lời các con phải: có thì nói có, không thì nói không; nói thêm thắt là do sự dữ mà ra". 

 

"Ðừng thề chi cả" đó là lời khuyên dậy vô cùng khôn ngoan của Đấng "là sự thật" (Gioan 14:6), "là ánh sáng thế gian" (Gioan 8:12), Đấng không bao giờ thề chi hết, cho dù gặp những trường hợp mà theo quan điểm nhân loại cần phải thề để thêm uy tín và lấy lòng tin của đối tượng là dân Người nói chung và các môn đệ của Người nói riêng, nhất là trường hợp các môn đệ bỏ đi sau khi nghe Bài Giảng về Bánh Sự Sống của Người (xem Gioan 6:60,66). 

 

Bởi lời của Người chính "là thần linh và là sự sống" (Gioan 6:63) sẽ làm cho những ai tin vào Người nhận biết Người, nhờ đó chính họ sẽ được lời Người là chân lý giải phóng cho họ: "Nếu quí vị sống theo giáo huấn của Tôi thì quí vị thực là môn đệ của Tôi, rồi quí vị sẽ nhận biết sự thật và sự thật sẽ giải phóng quí vị" (Gioan 8:31-32). 

 

Cảm Nghiệm 

 

Như thế, muốn cho những gì mình nói và làm có một uy tín đáng tin, không cần phải thề thốt gì hết, không cần phải nhân danh một cái gì đó cao hơn mình để chứng giám, để tăng thêm uy tín cùng thế lực thu hút cùng chinh phục lòng người, con người cần phải sống thực với mình, phải sống với tất cả sự thật và sống trong sự thật, đến độ sự thật được hiện tỏ nơi con người họ, nơi tư tưởng, lời nói, việc làm và thái độ của họ, khiến người khác cảm mến và tin theo, nhờ đó những ai tin vào họ cũng được sự thật giải phóng. 

 

Hành vi cử chỉ có một tác dụng thần linh của con người sống chân thật như thế, có thể nói, được biểu hiệu nơi cử chỉ Tiên Tri Elia "ném áo choàng mình trên ông (Êlisê)" là người, trong Bài Đọc 1 hôm qua, được Thiên Chúa chọn thay thế Tiên Tri Elia. Thế rồi, tác dụng từ tấm "áo choàng" của Tiên Tri Elia đã khiến cho Elisê hưởng ứng và đáp ứng liền một cách hết sức tích cực, như Bài Đọc 1 đã cho thấy: 

 

"'Xin cho tôi về hôn cha mẹ tôi đã, rồi tôi sẽ theo Ngài'. Êlia nói với ông: 'Cứ về rồi trở lại, vì ta đã làm gì ngươi đâu?' Êlisê rời Êlia, bắt đôi bò làm thịt, lấy cày làm củi, nấu thịt bò và đem cho dân chúng ăn. Ðoạn Êlisê chỗi dậy đi theo làm đồ đệ Êlia". 

 

Kitô hữu môn đệ của Chúa Kitô, khi lãnh nhận Phép Rửa, đã được mặc lấy Chúa Kitô là con người mới của họ, nên họ chỉ cần hiệp nhất nên một với Chúa Kitô là họ có thể làm cho Chúa Kitô tỏ mình ra qua họ, nơi lời nói, việc làm và phản ứng đầy Kitô tính của họ, không bao giờ có tính cách phản kitô của họ, nhờ đó, họ trở nên chứng nhân trung thực và sống động của Chúa Kitô, và nhờ Chúa Kitô và trong Chúa Kitô mà tất cả những gì xuất phát từ họ đều có một mãnh lực thần linh lôi cuốn và thu hút con người về với Chúa Kitô. 

 

Thế nhưng, để đạt được mục đích và tác dụng thần linh tối đa như thế, Kitô hữu cần phải liên lỉ gắn bó với Chúa Kitô, với Thiên Chúa, như tâm tình của Bài Đáp Ca hôm nay sau đây: 

 

1) Xin bảo toàn con, lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa. Con thưa cùng Chúa: Ngài là Chúa tể con; Chúa là phần gia nghiệp và phần chén của con, chính Ngài nắm giữ vận mạng của con.

 

2) Con chúc tụng Chúa vì đã ban cho con lời khuyên bảo, đó là điều lòng con tự nhủ, cả những lúc đêm khuya. Con luôn luôn đặt Chúa ở trước mặt con, vì Chúa ngự bên hữu con, con sẽ không nao núng.

 

3) Bởi thế lòng con vui mừng và linh hồn con hoan hỉ, ngay cả đến xác thịt của con cũng nằm nghỉ an toàn, vì Chúa chẳng bỏ rơi linh hồn con trong âm phủ, cũng không để thánh nhân của Ngài thấy điều hư nát.  

 

  Xin nghe chia sẻ Phúc Âm hôm nay ở cái link dưới đây:  

 

 

 

 

 

ThuBayTuanXTN.mp3