Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

PVLC Chúa Nhật XIII Thường Niên Năm B

Tác giả: 
Cao Tấn Tĩnh

 

 

Chúa Nhật 13 Quanh Năm Năm B

 

Bài Ðọc I: G Kn 1, 13-15; 2, 23-25

"Bởi ác quỷ ghen tương, nên tử thần đột nhập vào thế gian".

 

Trích sách Khôn Ngoan.

 

Thiên Chúa không tạo dựng sự chết, chẳng vui mừng khi người sống phải chết. Người tác thành mọi sự cho có. Người tạo dựng mọi sự trên mặt đất đều lành mạnh, chúng không có nọc độc sự chết, và không có địa ngục ở trần gian.

 

Vì chưng, công chính thì vĩnh cửu và bất tử. Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh Chúa, để sống vĩnh viễn. Nhưng bởi ác quỷ ghen tương, nên tử thần đột nhập vào thế gian: kẻ nào thuộc về nó thì bắt chước nó.

 

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 29, 2 và 4. 5-6. 11-12a và 13b

 

Ðáp: Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con (c. 2a).

 

Xướng: 1) Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con, và không để quân thù hoan hỉ về con. Lạy Chúa, Chúa đã đưa linh hồn con thoát xa âm phủ; Ngài đã cứu con khỏi số người đang bước xuống mồ. - Ðáp.

 

2) Các tín đồ của Chúa, hãy đàn ca mừng Ngài, và hãy cảm tạ thánh danh Ngài. Vì cơn giận của Ngài chỉ lâu trong giây phút, nhưng lòng nhân hậu của Ngài vẫn có suốt đời. - Ðáp.

 

3) Lạy Chúa, xin nhậm lời và xót thương con. Lạy Chúa, xin Ngài gia ân cứu giúp con. Chúa đã biến đổi lời than khóc thành khúc nhạc cho con; Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con sẽ tán tụng Chúa tới muôn đời. - Ðáp.

 

Bài Ðọc II: 2 Cr 8, 7. 9. 13-15

 

"Sự dư thừa của anh em bù đắp lại sự thiếu thốn của những anh em nghèo khó".

 

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

 

Anh em thân mến, cũng như anh em vượt trổi về mọi mặt: về lòng tin, về hùng biện, về sự hiểu biết, về mọi hình thức nhiệt thành, cũng như về lòng bác ái của anh em, thì anh em cũng phải vượt trổi trong việc phúc đức này.

 

Vì anh em biết lòng quảng đại của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta: mặc dù giàu sang, Người đã nên thân phận nghèo khó, để nhờ việc nghèo khó của Người, anh em nên giàu có. Nhưng không lẽ để cho kẻ khác được thư thái, mà anh em phải túng thiếu, nhưng phải làm sao cho đồng đều. Trong hoàn cảnh hiện tại, sự dư giả của anh em bù đắp lại chỗ thiếu thốn của họ, để sự dư giả của họ bù đắp lại sự thiếu thốn của anh em, hầu có sự đồng đều như lời đã chép rằng: "Kẻ được nhiều, thì cũng không dư; mà kẻ có ít, cũng không thiếu".

 

Ðó là lời Chúa.

 

Alleluia: Ga 6, 64b và 69b

 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự sống; Chúa có những lời ban sự sống đời đời. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Mc 5, 21-43

 

"Hỡi em bé, Ta bảo em hãy trỗi dậy".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu đã xuống thuyền trở về bờ bên kia, có đám đông dân chúng tụ họp quanh Người, và lúc đó Người đang ở bờ biển. Bỗng có một ông trưởng hội đường tên là Giairô đến. Trông thấy Người, ông sụp lạy và van xin rằng: "Con gái tôi đang hấp hối, xin Ngài đến đặt tay trên nó để nó được khỏi và được sống". Chúa Giêsu ra đi với ông ấy, và đám đông dân chúng cũng đi theo chen lấn Người tứ phía.

 

{Vậy có một người đàn bà bị bệnh xuất huyết đã mười hai năm. Bà đã chịu cực khổ, tìm thầy chạy thuốc, tiêu hết tiền của mà không thuyên giảm, trái lại bệnh càng tệ hơn. Khi bà nghe nói về Chúa Giêsu, bà đi lẫn trong đám đông đến phía sau Người, chạm đến áo Người, vì bà tự nhủ: "Miễn sao tôi chạm tới áo Người thì tôi sẽ được lành". Lập tức, huyết cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc ấy, Chúa Giêsu nhận biết có sức mạnh đã xuất phát tự mình, Người liền quay lại đám đông mà hỏi: "Ai đã chạm đến áo Ta?" Các môn đệ thưa Người rằng: "Thầy coi, đám đông chen lấn Thầy tứ phía, vậy mà Thầy còn hỏi 'Ai chạm đến Ta?'!" Nhưng Người cứ nhìn quanh để tìm xem kẻ đã làm điều đó. Bấy giờ người đàn bà run sợ, vì biết rõ sự thể đã xảy ra nơi mình, liền đến sụp lạy Người và thú nhận với Người tất cả sự thật. Người bảo bà: "Hỡi con, đức tin của con đã chữa con, hãy về bình an và được khỏi bệnh".}

 

Người còn đang nói, thì người nhà đến nói với ông trưởng hội đường rằng: "Con gái ông chết rồi, còn phiền Thầy làm chi nữa?" Nhưng Chúa Giêsu đã thoáng nghe lời họ vừa nói, nên Người bảo ông trưởng hội đường rằng: "Ông đừng sợ, hãy cứ tin". Và Người không cho ai đi theo, trừ Phêrô, Giacôbê và Gioan, em Giacôbê. Các Ngài đến nhà ông trưởng hội đường và Chúa Giêsu thấy người ta khóc lóc kêu la ồn ào, Người bước vào và bảo họ: "Sao ồn ào và khóc lóc thế? Con bé không chết đâu, nó đang ngủ đó". Họ liền chế diễu Người. Nhưng Người đuổi họ ra ngoài hết, chỉ đem theo cha mẹ đứa bé và những môn đệ đã theo Người vào chỗ đứa bé nằm. Và Người cầm tay đứa nhỏ nói rằng: "Talitha, Koumi", nghĩa là: "Hỡi em bé, Ta truyền cho em hãy chỗi dậy!" Tức thì em bé đứng dậy và đi được ngay, vì em đã được mười hai tuổi. Họ sửng sốt kinh ngạc. Nhưng Người cấm ngặt họ đừng cho ai biết việc ấy và bảo họ cho em bé ăn.

 

Ðó là lời Chúa.

 

 

 

Cải tử hoàn sinh

 

Chủ đề "sự sống" của Mùa Phục Sinh vẫn còn tiếp tục ở Mùa Thường Niên hậu Phục Sinh, như trong bài Phúc Âm Chúa Nhật XIII Thường Niên Nam B hôm nay (Marco 5:21-43 hay 5:21-24,35a-43) cho thấy, qua phép lạ Chúa Giêsu hồi sinh người con gái đã chết của ông Giairô nhờ lòng tin tưởng của ông.

 

Thật vậy, thái độ "sụp lạy và van xin" của một trưởng hội đường như ông, được Thánh ký Marco diễn tả trong bài Phúc Âm hôm nay đã chứng tỏ đức tin của ông: "Trông thấy Người, ông sụp lạy và van xin rằng: 'Con gái tôi đang hấp hối, xin Ngài đến đặt tay trên nó để nó được khỏi và được sống'". 

 

Chính Chúa Giêsu "là sự sống lại và là sự sống" (Gioan 11:25) cũng muốn lợi dụng trường hợp người con gái của ông để tỏ mình ra. Bởi thế, cho dù đứa con gái của ông đã "chết rồi", như người nhà của ông báo cho ông biết và can ông rằng: "còn phiền Thầy làm chi nữa?" nhưng chính Chúa Giêsu bấy giờ lại đích thân trấn an ông và củng cố đức tin cho ông: "Ông đừng sợ, hãy cứ tin".

 

Tại sao Chúa Giêsu lại tỏ ra ân cần với người cha trưởng hội đường này một cách đặc biệt như vậy? Phải chăng vì ông có đức tin? Bằng không, ông không thể nào bỏ đứa con gái đang hấp hối gần chết và chết bất cứ lúc nào của mình ở nhà để đích thân tìm đến với Người, nhỡ ở nhà con gái của ông chết thì sao, và như thế thì ông không được nhìn nó lần cuối. Để đề phòng ông có thể sai gia nhân hay thân nhân đi đến với Chúa Giêsu thay cho ông cũng được vậy, nhưng ông lại không làm thế, chứng tỏ ông hết lòng tin tưởng cậy trông nơi Đấng duy nhất có thể cứu con ông.

 

Chưa hết, nếu Chúa Giêsu không chậm trễ một chút bởi người đàn bà loạn huyết 12 năm được chữa lành trên đường Người đến nhà ông Giairô thì có thể Người đã đến nhà ông ngay trước khi người con gái của ông chết. Thế nhưng, vì Người có quyền cải tử hoàn sinh cho bất cứ một con người nào, như sau này Người đã làm cho Lazarô chết 4 ngày vẫn có thể hồi sinh (xem Gioan 11:43-44), mà Người đã không cần hấp tấp hối hả. Có lẽ vì việc chữa lành cho người đàn bà loạn huyết 12 năm này không hợp với chủ đề "sự sống" nên Giáo Hội không buộc phải đọc đoạn liên quan đến người đàn bà này.

 

Về những trường hợp người chết được Chúa Giêsu cải tử hoàn sinh, như trường hợp Lazarô đã chết mà Người bảo là đang ngủ (xem Gioan 11:11) thế nào thì trường hợp của người con gái ông Giairô này cũng thế, như Thánh ký marcô thuật lại: "Chúa Giêsu thấy người ta khóc lóc kêu la ồn ào, Người bước vào và bảo họ: 'Sao ồn ào và khóc lóc thế? Con bé không chết đâu, nó đang ngủ đó'".

 

Thật vậy, Chúa Giêsu đến trần gian này không phải chỉ để cứu vớt linh hồn người ta mà cả thân xác của họ nữa, nghĩa là Người cứu toàn thể bản tính của con người (bao gồm cả hồn lẫn xác), bằng chính nhân tính Người mặc lấy để có thể tử giá và phục sinh, nhờ đó, nơi Người, nhân tính của loài người đã bị hư đi bởi nguyên tội, được giải cứu khỏi tội lỗi và sự chết. 

 

Thế nên, đối với người và theo công cuộc cứu độ của Người thì con người chết đi chẳng khác gì như là một giấc ngủ để chờ ngày phục sinh từ trong cõi chết. Cái chết đáng sợ nhất, cái chết thật sự là chết, không còn bao giờ hồi sinh sống lại nữa, vĩnh viễn hư đi, không thể nào còn cứu được nữa đó là "cái chết lần thứ hai", như được Sách Khải Huyền nói tới (xem 2:11; 20:6,14; 21:8).

 

Theo dự án thần linh của mình, Thiên Chúa tạo dựng nên loài người là để cho họ được hiệp thông thần linh với Ngài, được sống sự sống thần linh của Ngài và với Ngài muôn đời muôn kiếp, chứ không phải để đầy đọa họ, bởi thế, sau khi họ bị tiêm nhiễm nọc độc sự chết từ ma quỉ, Ngài chẳng những không trừng phạt họ như trừng phạt ma quỉ mà còn sai Con Một của Ngài xuống trần gian vô cùng thấp hèn và chịu chết vô cùng khốn khổ nhục nhã để giải cứu họ khỏi sự chết và tội lỗi cùng ban sự sống cho họ. 

 

Sách Khôn Ngoan (1:13-15; 2:23-25) trong bài đọc 1 hôm nay đã cảm nhận, xác tín và tuyên xưng như thế: "Thiên Chúa không tạo dựng sự chết, chẳng vui mừng khi người sống phải chết. Người tác thành mọi sự cho có. Người tạo dựng mọi sự trên mặt đất đều lành mạnh, chúng không có nọc độc sự chết, và không có địa ngục ở trần gian. Vì chưng, công chính thì vĩnh cửu và bất tử. Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh Chúa, để sống vĩnh viễn. Nhưng bởi ác quỷ ghen tương, nên tử thần đột nhập vào thế gian: kẻ nào thuộc về nó thì bắt chước nó".

 

Thánh Phaolô Tông Đồ, ở bài đọc 2 hôm nay, qua Thư 2 gửi Giáo Đoàn Corinto (8:7,9,13-15), cũng đã căn cứ vào gương sống quảng đại của Chúa Kitô, "Vị mục tử nhân lành hiến mạng sống mình vì chiên... cho chiên được sống và sống viên mãn" (Gioan 10:11,10): "mặc dù giàu sang, Người đã nên thân phận nghèo khó, để nhờ việc nghèo khó của Người, anh em nên giàu có", để huấn dụ Kitô hữu ở đây sống bác ái yêu thương nhau được thể hiện bằng việc bù đắp tình trạng thiếu thốn của nhau: "Trong hoàn cảnh hiện tại, sự dư giả của anh em bù đắp lại chỗ thiếu thốn của họ, để sự dư giả của họ bù đắp lại sự thiếu thốn của anh em". 

 

Trước tình yêu vô cùng nhân hậu của Thiên Chúa, Đấng dựng nên con người để cho họ được sống, và cho dù có đã chết đi cũng đã được Ngài cải tử hoàn sinh nơi Người Con của Ngài, mà loài người nói chung và những ai thuộc về Dân Chúa nói riêng cần phải có một tâm tình tri ân cảm mến chúc tụng Ngài, như Bài Thánh Vịnh 29 (2 và 4,5-6,11-12a và 13b) trong Bài Đáp Ca hôm nay:

 

1) Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con, và không để quân thù hoan hỉ về con. Lạy Chúa, Chúa đã đưa linh hồn con thoát xa âm phủ; Ngài đã cứu con khỏi số người đang bước xuống mồ. 

 

2) Các tín đồ của Chúa, hãy đàn ca mừng Ngài, và hãy cảm tạ thánh danh Ngài. Vì cơn giận của Ngài chỉ lâu trong giây phút, nhưng lòng nhân hậu của Ngài vẫn có suốt đời. 

 

3) Lạy Chúa, xin nhậm lời và xót thương con. Lạy Chúa, xin Ngài gia ân cứu giúp con. Chúa đã biến đổi lời than khóc thành khúc nhạc cho con; Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con sẽ tán tụng Chúa tới muôn đời. 

 

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

 

Xin nghe chia sẻ hầu như hoàn toàn khác với bài viết ở cái link audio dưới đây:

 

 

TDCTT-PVLC/ChuaNhatXIIITN.B.mp 3