Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Không lấy được cha thì đi tự tử chết

Không lấy được cha thì đi tự tử chết

 

Bước vào tòa giải tội, nàng ẻo lả nói với cha:
- Thưa cha, con... con... thương cha nhiều lắm.

 

Cha xứ giật mình đáp:
- Nhưng cha là một linh mục, con biết chứ?

 

Nàng sụt sịt nức nở:
- Biết... nhưng nếu không lấy được cha, con đi tự tử chết.

 

Cha xứ được ơn sức mạnh và khôn ngoan đáp:
- Cha mà lấy con thì cũng như cha đi tự tử chết.

 

Nàng nổi giận bỏ đi không nói câu nào. Cha xứ tạ ơn Chúa vì được thoát nạn.

Mimosa phụ trách