Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

PVLC Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên

Tác giả: 
Cao Tấn Tĩnh

 

 

Thứ Sáu

 

Bài Ðọc I: (Năm II) Hs 14, 2-10

 

"Chúng tôi sẽ không còn nói rằng: Thần minh chúng tôi là sản phẩm do tay chúng tôi làm ra".

 

Trích sách Tiên tri Hôsê.

 

Ðây Chúa phán: "Hỡi Israel, hãy trở về với Chúa là Thiên Chúa ngươi, vì ngươi đã gục ngã trong đường tội ác. Các ngươi hãy mang lời Chúa và trở về với Chúa; các ngươi hãy thưa rằng: 'Xin hãy xoá bỏ mọi tội ác, và nhận điều lành. Chúng tôi dâng lên Chúa của lễ ca tụng. Assurô sẽ không giải thoát chúng tôi; chúng tôi sẽ không cỡi ngựa và sẽ không còn nói rằng: Thần minh chúng tôi là sản phẩm do tay chúng tôi làm ra, vì nơi Chúa, kẻ mồ côi tìm được sự thương xót'.

 

"Ta sẽ chữa sự bất trung của họ và hết lòng yêu thương họ, vì Ta đã nguôi giận họ. Ta sẽ như sương sa, Israel sẽ mọc lên như bông huệ, và đâm rễ như chân núi Liban. Các nhánh của nó sẽ sum sê, vẻ xinh tươi của nó như cây ôliu và hương thơm của nó như hương thơm núi Liban. Thiên hạ sẽ đến ngồi núp dưới bóng mát của nó, họ sống bằng lúa mì và lớn lên như cây nho. Nó sẽ được lừng danh như rượu Liban.

 

"Hỡi Ephraim, tượng thần giúp ích gì cho ngươi không? Chính Ta sẽ nhậm lời và săn sóc ngươi, cho ngươi mọc lên như cây hương nam xinh tươi. Nhờ Ta, ngươi sẽ sinh hoa kết quả. Ai là người khôn ngoan hiểu được các việc này, ai là người sáng suốt biết được các việc đó? Vì chưng đường lối của Chúa là đường ngay thẳng và những người công chính sẽ đi trên đó, còn các người gian ác sẽ gục ngã trên đó".

 

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 50, 3-4. 8-9. 12-13. 14 và 17

 

Ðáp: Miệng con sẽ loan truyền lời ca khen Chúa (c. 17b).

 

Xướng: 1) Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa, xoá tội con theo lượng cả đức từ bi; xin rửa con tuyệt gốc lỗi lầm, và tẩy con sạch lâng tội ác. - Ðáp.

 

2) Nhưng Chúa ưa sự thật trong tâm khảm, và trong đáy lòng, Chúa dạy con điều khôn. Xin dùng cành hương thảo rảy con thanh khiết; xin tẩy rửa cho con được hơn tuyết trắng tinh. - Ðáp.

 

3) Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch, và canh tân tinh thần cương nghị trong người con. Xin đừng loại con khỏi thiên nhan Chúa, chớ thu hồi Thánh Thần Chúa ra khỏi con. - Ðáp.

 

4) Xin ban lại cho con niềm vui ơn cứu độ, với tinh thần quảng đại, Chúa đỡ nâng con. Lạy Chúa, xin mở môi con, miệng con sẽ loan truyền lời ca khen. - Ðáp.

 

Alleluia: Tv 129, 5

 

Alleluia, alleluia! - Con hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn con trông cậy vào Chúa. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Mt 10, 16-23

 

"Không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con".

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Này, Thầy sai các con đi như những con chiên ở giữa sói rừng. Vậy các con hãy ở khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu. Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị, và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì? Vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì; vì chưng, không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con.

 

"Anh sẽ đem nộp giết em, cha sẽ nộp con, con cái sẽ chống lại với cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ. Khi người ta bắt bớ các con trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật các con: Các con sẽ không đi khắp hết các thành Israel trước khi Con Người đến".

 

Ðó là lời Chúa.

 

 

chứng nhân - mặt trái

 

 

 

Tiếp tục bài huấn dụ sai đi của mình với các tông đồ, nếu trong bài Phúc Âm hôm qua, Chúa Giêsu nói đến mặt phải của sứ vụ thừa sai tông đồ, thì trong bài Phúc Âm cho Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên tuần này, Chúa Giêsu nói đến mặt trái của sứ vụ ấy, liên quan đến số phận gian nan khốn khổ bất khả phân ly với sứ vụ chứng nhân của các vị. 

 

"Này, Thầy sai các con đi như những con chiên ở giữa sói rừng. Vậy các con hãy ở khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu. Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị, và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết". 

 

 

Nếu "rắn" tiêu biểu cho ma quỉ tinh quái cám dỗ, như trong vườn địa đường, và nếu "bồ câu" tiêu biểu cho Thánh Linh, như trong biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa ở Sông Dược Đăng, thì "khôn như rắn" đây có nghĩa là hãy tỉnh thức đề phòng các mưu chước quỉ quyệt của ma quỉ, và "chân thật như bồ câu" đây nghĩa là hãy đơn sơ dễ dậy với Thánh Linh, vì không theo tác động của Thánh Linh, con người không thể nào chiến thắng ma quỉ tinh khôn hơn con người rất nhiều.

 

 

Nguyên tắc "khôn như rắn, chân thật như bồ câu" này có thể được áp dụng ngay trong Bài Phúc Âm hôm nay, ở 2 điều: 1- "khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì"; 2- "Khi người ta bắt bớ các con trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác".

 

Thế nhưng, Chúa Giêsu đồng thời cũng trấn an các vị với 3 điều để các vị có thể tin tưởng chống đỡ, khôn ngoan tồn tại cho đến khi hoàn thành sứ vụ của các vị như sau:

 

"Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì? Vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì; vì chưng, không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con.... Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ. Khi người ta bắt bớ các con trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật các con: Các con sẽ không đi khắp hết các thành Israel trước khi Con Người đến".

 

Điều thứ nhất trong 3 điều này đó là tin tưởng chống đỡ: "khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì? Vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì; vì chưng, không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con". Đúng thế, vì là việc của Thiên Chúa, Ngài sẽ lo việc của Ngài và bảo vệ thành phần thừa sai của Ngài, nhất là trong những lúc chúng từ của họ lên đến mức tột đỉnh và hùng hồn nhất.

 

 

Ở đây Chúa Kitô khuyên các tông đồ hãy lợi dụng chính lúc gian nan khốn khó nhất của mình để làm chứng về Người, để cho thấy rằng "bóng tối không thể át được ánh sáng" (Gioan 1:5), vì quyền lực trần gian chính là đối tượng, như một Philatô, cần phải được sự thật giải phóng trước hết và trên hết (xem Gioan 8:32). Và số phận chứng nhân tông đồ của các ngài không thể tách lìa với bách hại vì danh Người, như chính Người cũng đã bị như thế, và càng như thế lại càng nên giống Người, và càng cho thấy họ là chứng nhân đích thực của người.

 

Điều thứ hai trong ba điều đó là khôn ngoan tồn tại: "Khi người ta bắt bớ các con trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác". Ở đây Chúa Giêsu cho phép các tông đồ được trốn tránh những bách hại xẩy ra, không phải vì sợ chết cho bằng vì lợi ích cho chung đoàn chiên, không phải vì liều lĩnh cho bằng quí trọng mạng sống. Chính Chúa Giêsu mấy lần cũng tự thoát khỏi tay những kẻ tìm bắt Người khi chưa tới giờ của Người (xem Luca 4:30; Gioan 8:59).

 

Điều thứ ba trong ba điều đó là hoàn thành sứ vụ: "Các con sẽ không đi khắp hết các thành Israel trước khi Con Người đến". Câu này có thể Chúa Giêsu ám chỉ đến Cuộc Vượt Qua của Người hơn là đến việc Người tái giáng lần thứ hai. Nghĩa là các tông đồ chưa rao giảng xong cho thành phần "chiên lạc của Nhà Israel" thì đã đến thời điểm các vị cần phải theo Người lên Giêrusalem, nơi Người 3 lần đã tiên báo cho các vị về số phận kết thúc của Người ở đó. Câu này cũng có thể ám chỉ cho dù Chúa Kitô đã hoàn tất vai trò Thiên Sai Cứu Thế của mình để cứu cả nhân loại khỏi tội lỗi và sự chết mà riêng dân Do Thái của Người vẫn chưa tin vào Người... "cho tới khi đủ số dân ngoại" (Roma 11:25-26).

 

 

Đúng thế, việc các vị môn đệ thừa sai tông đồ được Chúa Kitô sai đi rao giảng cho "chiên lạc nhà Israel" chỉ là việc dọn đường cho Người mà thôi, chứ không phải là chính việc cứu độ con người. Bởi thế, cho dù các vị có hoàn thành sứ vụ của mình trên khắp đất nước Do Thái chăng nữa, thì vẫn phải tiến đến tột đỉnh của mạc khải thần linh là cuộc Vượt Qua cứu độ của Chúa Kitô, một cuộc Vượt Qua cứu độ chẳng những cho riêng dân Do Thái là thành phần "chiên lạc Nhà Israel" mà còn chung cho cả nhân loại (bao gồm tất cả dân ngoại không phải dân Do Thái nữa), nhưng qua môi giới dân Do Thái, một sự thật đã được chính Thiên Chúa tiên báo trong lời hứa với tổ phụ Abraham (xem Khởi Nguyên 22:18), cũng như qua miệng Tiên Tri Hôsêa trong Bài Đọc I hôm nay: 

 

"Ta sẽ chữa sự bất trung của họ và hết lòng yêu thương họ, vì Ta đã nguôi giận họ. Ta sẽ như sương sa, Israel sẽ mọc lên như bông huệ, và đâm rễ như chân núi Liban. Các nhánh của nó sẽ sum sê, vẻ xinh tươi của nó như cây ôliu và hương thơm của nó như hương thơm núi Liban. Thiên hạ sẽ đến ngồi núp dưới bóng mát của nó, họ sống bằng lúa mì và lớn lên như cây nho. Nó sẽ được lừng danh như rượu Liban". 

 

Chính dân Do Thái của Thiên Chúa, dù được đặc tuyển duy nhất giữa muôn dân, mà nhất là dù được trở thành môi giới hay môi trường cho ơn cứu độ của Thiên Chúa thông ban cho chung loài người, chính họ cũng cần phải nhận biết Thiên Chúa mới được rỗi, chứ không phải đã là người Do Thái, người thuộc về thành phần dân được đặc tuyển của Thiên Chúa là tự nhiên được cứu độ, nếu không tỏ ra xứng đáng với lòng thương xót vô cùng bất tận của Vị Thiên Chúa chân thật duy nhất hằng tỏ mình ra trong giòng lịch sử cứu độ của họ, thành phần cũng liên lỉ bất trung với Ngài, nhưng cũng biết ăn năn sám hối về lỗi lầm của mình và van xin cùng Ngài, như tâm tình của Bài Đáp Ca hôm nay: 

 

 1) Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa, xoá tội con theo lượng cả đức từ bi; xin rửa con tuyệt gốc lỗi lầm, và tẩy con sạch lâng tội ác.

 

2) Nhưng Chúa ưa sự thật trong tâm khảm, và trong đáy lòng, Chúa dạy con điều khôn. Xin dùng cành hương thảo rảy con thanh khiết; xin tẩy rửa cho con được hơn tuyết trắng tinh.

 

3) Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch, và canh tân tinh thần cương nghị trong người con. Xin đừng loại con khỏi thiên nhan Chúa, chớ thu hồi Thánh Thần Chúa ra khỏi con.

 

4) Xin ban lại cho con niềm vui ơn cứu độ, với tinh thần quảng đại, Chúa đỡ nâng con. Lạy Chúa, xin mở môi con, miệng con sẽ loan truyền lời ca khen.

 

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

 

Xin nghe chia sẻ hầu như được diễn tả hoàn toàn khác với bài viết ở cái link audio dưới đây:

 

 


Thu.6.XIVTN.mp3