Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư Viện Lời Nhạc Thánh Ca

Hương Hoa Cõi Lòng

HƯƠNG HOA CÕI LÒNG

VI NAM

 

1/ Dâng Cha lành đây bánh từ đồng xanh. Đây ly rượu thắm từ cây nho kết thành. Dâng Cha lành thân xác trọn đời con . Hiệp cùng lễ thánh là hương hoa cõi lòng.

 

2/ Chúa đã chịu hiến tế chiều năm xưa. Can vê Ngài chết mà yêu thương chưa vừa. Nay sống lại lên cõi trời cao sang. Ngài còn luôn mãi hiện thân trên lễ này.

 

ĐK: Xin dâng Cha lành trọn ước mơ đời con đang sống và ước sao được như lễ vật. Trái tim tuổi thơ ngàn năm thêm đẹp mãi. Yêu thương đong đầy hiệp trong bánh rượu tiến dâng.