Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự, Thầy giảng

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

 VUI HỌC THÁNH KINH 

Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự, Thầy giảng

Ngày 10 tháng 07

 

Tin mừng

 

Tin Mừng thánh Gioan 12,24-26

 

24 Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.25 Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.26 Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy."

 

25 Whoever loves his life loses it, and whoever hates his life in this world will preserve it for eternal life.

26 Whoever serves me must follow me, and where I am, there also will my servant be. The Father will honor whoever serves me.

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

 

 

* Chủ đề của hình này là gì ?

………………………………………………….

* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Gioan 12,24

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

 

II. TRẮC NGHIỆM

A.

a1. Hạt lúa thì được gieo vào đâu ? (Ga 12,24)

a. Bờ hồ

b. Vườn nho

c. Lòng đất

d. Cả a, b và c đúng

 

a2. Ai quý điều gì của mình thì sẽ mất ? (Ga 12,25)

a. Của cải

b. Con cái

c. Vinh hoa

d. Mạng sống

 

a3. Ai coi thường điều gì của mình ở đời này thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời ? (Ga 12,25)

a. Của cải

b. Con cái

c. Gia nghiệp

d. Mạng sống

 

a4. Ai phục vụ thầy thì làm gì ? (Ga 12,26)

a. Hãy theo thầy

b. Hãy tuân giữ các điều răn của thầy

c. Hãy vác thập giá mình theo thầy

d. Hãy vững tin, vì thầy đã thắng thế gian

 

a5. Hạt lúa được gieo vào lòng đất nếu không chết đi thì nó thế nào ? (Ga 12,24)

a. Sinh nhiều bông hạt

b. Trơ trọi một mình

c. Chờ đợi mùa mưa đến

d. Chờ mùa gặt tới

 

 

B. Thầy giảng Phêrô Nguyễn Khắc Tự

 

b1. Thầy giảng Phêrô Nguyễn Khắc Tự, Sinh năm 1811 tại tại Ninh Bình, chịu tử đạo dưới triều vua nào ?

a. Vua Tự Đức (1847-1883)

b. Chúa Trịnh Sâm (1767-1782)

c. Vua Minh Mạng (1820-1841)

d. Vua Cảnh Thịnh (1782-1802)

 

b2. Thầy giảng Phêrô Nguyễn Khắc Tự chịu tử đạo thế nào ?

a. Bị xử giảo                                   

b. Bị xử trảm

c. Bị thiêu sống                              

d. Bị xử lăng trì

 

b3. Thầy giảng Phêrô Nguyễn Khắc Tự chịu tử đạo tại Ðồng Hới vào năm nào ?

a. Năm 1773                                   

b. Năm 1840

c. Năm 1859                                   

d. Năm 1862

 

b4. Thầy giảng Phêrô Nguyễn Khắc Tự được Giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước (1900) ?

a. Đức Giáo hoàng Piô X

b. Đức Giáo hoàng Lêô XIII

c. Đức Giáo hoàng Piô XII

d. Đức Giáo hoàng Gioan XXIII

 

b5. Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự được mừng kính vào ngày nào ?

aNgày 21 tháng 12             

b. Ngày 11 tháng 10

c. Ngày 17 tháng 09             

d. Ngày 10 tháng 07

 

 

III. Ô CHỮ

 

 

Những gợi ý

 

01. Cái gì được gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình ? (Ga 12,24)

 

02. Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ có thái độ nào với người ấy ? (Ga 12,26)

 

03. Hạt lúa được gieo vào đâu ? (Ga 12,24)

 

04. Ai yếu quý điều gì của mình thì sẽ mất?  (Ga 12,25

 

05. Ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho điều gì ở đời đời ? (Ga 12,25)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

“Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất

mà không chết đi,  thì nó vẫn trơ trọi một mình;

còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.”

Tin Mừng thánh Gioan 12,24

 

 

Lời giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự, Thầy giảng

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

* Chủ đề

Cuộc tử đạo của thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự

 

* Tin mừng thánh Gioan 12,24

 

“Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất

mà không chết đi,  thì nó vẫn trơ trọi một mình;

còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.”

 

II. TRẮC NGHIỆM

A.

a1. d. Cả a, b và c đúng (Ga 12,24)

a2. d. Mạng sống (Ga 12,25)

a3. d. Mạng sống (Ga 12,25)

a4. a. Hãy theo thầy (Ga 12,26)

a5. b. Trơ trọi một mình (Ga 12, 24)

 

B. Thầy giảng Phêrô Nguyễn Khắc Tự

 

b1. c. Vua Minh Mạng (1820-1841)

b2. a. Bị xử giảo

b3. b. Năm 1840

b4. b. Đức Giáo hoàng Lêô XIII

b5. d. Ngày 10 tháng 07

 

III. Ô CHỮ

 

01. Hạt lúa (Ga 12,24)

02. Quý trọng (Ga 12,26)

03. Lòng đất (Ga 12,24)

04. Mạng sống (Ga 12,25)

05. Sự sống (Ga 12,25)

 

Hàng dọc : Tử Đạo

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng

 

++++++++++++++++++++++++++++

 

Phêrô Nguyễn Khắc Tự (1773 – 1833)

 

Phêrô Nguyễn Khắc Tự, Sinh năm 1811 tại tại Ninh Bình, Thầy giảng, bị xử giảo ngày 10/07/1840 tại Ðồng Hới dưới đời vua Minh Mạng. Gần 60 năm sau, Đức Lêo XIII đã suy tôn thày giảng Phêrô Nguyễn Khắc Tự lên hàng chân phước ngày 27.05.1900. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 10/07.

 

Chiếc khăn nghĩa tình

 

Cuộc tử đạo của thánh Phêrô Tự là một biểu hiện sâu xa mối tình thày trò, mối tình cha con tinh thầntrong giáo hội. Ngày 31.07.1838, sau khi quân lính bắt được linh mục thừa sai Borie Cao, các tín hữu sợ liên lụy nên làm ngơ như không quen biết. Nhưng thày giảng Tự lẽo đẽo theo đám lính, vừa khóc lóc vừa xin đi theo gót thày mình. Quân lính thấy thế sinh nghi, bắt thày đưa đến trước mặt vị thừa sai. Cha Cao vì không muốn thày bị liên lụy, liền giả bộ không hề biết "người thanh niên" này là ai, sau tình nguyện bỏ tiền ra để chuộc tự do cho anh ta.

 

Nhưng thày Tự đã quyết tâm thực hiện ý định của mình khi làm điều đó. Thấy tuyên bố thẳng, mình là đệ tử của người bị bắt, và năn nỉ với ngài : "Xin cha cho con theo cha đến cùng". Trước thái độ chí tình, vị linh mục xúc động, xé chiếc khăn quàng làm hai, trao một phần cho người moan sinh, cũng là cộng tác viên đắc lực nhiều năm qua và nói : "Cầm lấy, hãy cầm lấy nó làm bằng chứng cho lời thày đã hứa". Và thày Tự đã giữ miếng vải đó suốt hai năm trời cho đến ngày tử đạo, trong đó gần bốn tháng cùng giam với người cha linh hồn. Thày đã ghi lại cuộc tử đạo anh hùng của người cha yêu quý, để cùng với ngài theo chân Đức Kitô, vị Tôn sư duy nhất đến đỉnh đồi Can-vê của mình.

 

Xin theo cha đến cùng

 

Phêrô Nguyễn Khắc Tự sinh năm 1808 tại Ninh Bình thời vua Gia Long. Từ nhỏ cậu Tự đã được vào nhà Đức Chúa Trời, rồi trở thành thày giảng theo giúp cha già Quế. Khi cha già qua đời, thày được cử đến giúp linh mục Dumoulin Borie Cao. Trong bốn năm giúp cha Cao, thày tỏ ra rất nhiệt tình, hiền từ và tận tuỵ. Bốn năm cùng làm việc tuy chẳng lâu, nhưng đã phát sinh một mối tình thân thiết đặc biệt giữa hai người. Chính sự gắn bó đó đã đưa thày Tự vào vòng lao lý khi muốn theo vị linh mục đến cùng.

 

Sau khi áp giải cha Cao và thày Tự từ bố chính về Đồng Hới, quan cho nhốt hai người riêng. Nhưng nhiều lần cả hai cùng với linh mục Khoa, Điểm và ông năm Quỳnh bị đưa ra tra khảo chung. Lần đầu tiên thày bị đánh 20 roi vì tội không chịu quá khoá. Hôm sau quan cho điệu riêng thày ra tra khảo : "Ngươi gặp đạo trưởng đ0ã lâu chưa?". Thày đáp : "Được bốn năm". Quan hỏi tiếp : "Vậy ngươi gặp đạo trưởng ở đâu?". Để tránh liên lụy đếm mọi người thày Tự nói : "Tôi gặp ông ấy ở trên thuyền, và rồi chúng tôi ở chung với nhau". Quan tức giận quát lớn : "Nói dối, tên này dám khai man. Lính đâu cho nó 30 roi". Thày Tự đã nhẫn nhục chịu đòn, không hề kêu ca một lời.

 

Những cuộc tra khảo, đòn vọt và ép buộc quá khóa như thế cứ tái diễn nhiều lần trong bốn tháng. Một hôm để ép buộc cha Cao khai những nhà đã cho trú ẩn, quan lôi thày ra đánh trước mặt ngài, cũng may là người linh mục cũng nhanh trí khai tên những người đã chết, để thày bớt bị đòn vọt. Thày Tự luôn kiên vững với niềm tin. Thày vẫn

khuyên nhủ các tín hữu đến thăm hãy chấp nhận thánh ý Chúa, trung thành vì đạo và cầu nguyện cho nhau đủ sức chịu đựng đến cùng. Khi có thể thày tận dụng hoàn cảnh để dạy giáo lý và cắt nghĩa về đạo cho những bạn tù và những lính canh ngoại giáo. Thêm vào đó, thày siêng năng cầu nguyện, xin Chúa cho mình can đảm hy sinh vì Chúa. Hai lần cha Ngôn đã khéo léo cải trang vào ngục thăm viếng và cho thày rước lễ.

 

Ngày 24.11.1838, thừa sai Dumoulin Cao (bấy giờ đã nhận được sắc phong giáo mục) cùng hai cha Điểm và Khoa bị điệu đem ra xử tử. Cũng trong bản án đó, thày Tự và một tù nhân khác, ông năm Quỳnh được vua Minh Mạng phê như sau : "Tuy không phải là đạo trưởng, nhưng hai kẻ này là mù quáng cố chấp không kém, nên cũng thuộc vào số những kẻ đáng cho trẫm ghét bỏ. Do đó cả hai đều kết án xử giảo (xiết cổ cho chết), nhưng chưa xử ngay".

 

Theo thừa sai Miche Mịch, nhà vua trì hoãn việc xử vì muốn chờ ông Quỳnh, một người có uy tín lớn, nản lòng bỏ đạo. Ba bốn bận các quan gởi sớ vào xin thi hành bản án, nhưng vua Minh mạng viết thư yêu cầu nhẫn nại chờ đợi.

 

Lãnh phúc trên mảnh đất thấm máu người cha

 

Thấm thoát gần hai năm trôi qua, thày Tự và ông năm Quỳnh vẫn vững vàng giữ trọn niềm tin của mình. Nhiều lần được đưa ra trước công đường và bị tra tấn, cà hai người đều không thay đổi lập trường. Cuối cùng vào tháng 07.1840, nhà vua cho lệnh thi hành bản án.

Khoảng 100 binh lính áp giải chứng nhân Chúa Kitô ra pháp trường Đồng Hới. Rất nhiều tín hữu cũng như lương dân đi theo. Đến nơi thày Tự hỏi cho biết chính xác chỗ trước đây đã xử Đức Cha Cao, rồi vui vẻ quỳ ngay xuống đó để cầu nguyện. Hai người con ông Quỳnh đến chào giã biệt thày, thày hứa sẽ cầu nguyện cho họ, và nhắn lời chào giả biệt đến các tín hữu.

 

Giờ hành quyết đã điểm. Thày Tự nằm xuống cho lính thòng dây qua cổ. Được lệnh hai người lính cầm hai đầu dây cùng xiết mạnh, đưa thày giảng 32 tuổi về hưởng phúc với Chúa Kitô, tại chinh nơi đầu người cha tinh thần thày rơi xuống. Ông Quỳnh cũng bị xử giảo (xiết cổ) như vậy. Hôm đó là ngày 10.07.1840.

 

Gần 60 năm sau, Đức Lêo XIII đã suy tôn thày giảng Phêrô Nguyễn Khắc Tự lên hàng chân phước ngày 27.05.1900. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh.

 

Nguồn từ thư viện Đa Minh

 

Trường thi tử Đạo.

 

Thầy giảng Phêrô Nguyễn Khắc Tự

Sinh Mậu Thìn (1808) vinh dự Ninh Bình

Theo cha Cao rất nhiệt tình

Lính nghi bắt Tự xưng mình chẳng sai

 

Lính dẫn lại hỏi ngài ai đấy

Cha trả lời chẳng thấy anh này

Bỏ tiền chuộc để tha ngay

Nhưng thầy Tự, vẫn không thay ý mình

 

Thầy xác định thật tình môn đệ

Xin cho con đi kế bên Cha

Chiếc khăn quàng cổ xé ra

Chia cho thầy Tự, nói là chứng nhân

 

Môn đệ cha, tinh thần đã hứa

Chia cho con một nửa chiếc khăn

Miếng vải bằng chứng chủ chăn

Cùng là cộng sự nhiều năm Tông đồ

 

Khoảng bốn tháng đòn đi đòn lại

Chúng bắt khai ở tại nơi đâu

Lời khai ý Chúa nhiệm mầu

Toàn là người chết đã lâu ngoài đồng

 

Thấy thầy Tự vẫn không khiếp sợ

Trong nhà tù giúp đỡ đức tin

Giảng rao trong ngục dõi tìm

Lính canh các bạn hướng nhìn trung kiên

 

Cha Ngôn khéo vào liền thăm viếng

Tiếp tế thầy bánh miến rượu nho

Vua Minh Mạng bút phê cho

Cả hai xử trảm lệnh cho nhà tù

 

Một trăm lính tới khu hành xử

Dẫn giải đi, thầy cứ hỏi thăm

Ðức cha Cao năm trước nằm

Rồi ngừng tại đó lăm răm nguyện cầu

 

Ông Quỳnh nhắc một câu xin chúng

Ðể ông qua như cũng chào thầy

Pháp trường vĩnh biệt nơi đây

Nhớ cầu khẩn nguyện đó đây thanh bình

 

Xưa Chúa bị đóng đinh Thập Giá

Chúa giang tay nghiêng ngả đầu mình

Bữa nay con phải hy sinh

Giang tay trên chiếu lý hình xiết tay

 

Hai đầu kéo dây này vào cổ

Con tắt hơi Chúa đổ ơn riêng

Thi hài Xứ Nghệ về liền

Là nơi chôn cất thuộc miền nghĩa trang

 

Thầy Tự gương mẫu đàng can đảm

Dù hiểm nguy quyết dám hy sinh

Vinh danh Thiên Chúa quên mình

Ðồng lao cộng khổ đệ huynh trong tù

 

Phúc tử đạo mùa thu Canh Tý (1840)

Ðược trao ban theo ý của thầy

Roma Canh Tý (1900) mới hay

Suy tôn Chân Phước ta nay tôn thờ

 

Lời bất hủ: Thầy Tự lần đầu tiên bị quan ra lệnh đánh 20 roi vì tội không chịu quá khoá, rồi thầy Tự không khai chỗ ở của các cha nên quan lại ra lệnh đánh thêm 30 roi. Thầy thường khuyên các giáo hữu đến thăm thầy như sau: "Hãy chấp nhận thánh ý Chúa, trung thành giữ đạo và cầu nguyện cho nhau đủ sức chịu đựng đến cùng".

 

http://tinmung.net/CACTHANH/118ThanhTDVN/INDEX.htm