Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Thánh Giuse Ðỗ Quang Hiển, lm.09.5

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH

Thánh Giuse Ðỗ Quang Hiển, linh mục

Ngày 09 tháng 05

 

 

Tin mừng Gioan 17,11b-19

 

11 Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha.


12 Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh.13 Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con.14 Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian.15 Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.16 Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian.17 Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật.18 Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian.19 Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.

 


11 And now I will no longer be in the world, but they are in the world, while I am coming to you. Holy Father, keep them in your name that you have given me, so that they may be one just as we are.

12 When I was with them I protected them in your name that you gave me, and I guarded them, and none of them was lost except the son of destruction, in order that the scripture might be fulfilled.

13 But now I am coming to you. I speak this in the world so that they may share my joy completely.

14 I gave them your word, and the world hated them, because they do not belong to the world any more than I belong to the world.

15 I do not ask that you take them out of the world but that you keep them from the evil one.

16 They do not belong to the world any more than I belong to the world.

17 Consecrate them in the truth. Your word is truth.

18 As you sent me into the world, so I sent them into the world.

19 And I consecrate myself for them, so that they also may be consecrated in truth.

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

 

* Chủ đề của hình này là gì ?

………………………………………………….

* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Gioan 17,19

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

 

 

II. TRẮC NGHIỆM

A.

a1. Đức Giêsu xin Cha làm gì cho các môn đệ khỏi ác thần? (Ga 17, 15)

a. Gìn giữ

b. Đe dọa ma quỷ

c. Xua trừ ác thần

d. Cầu nguyện

 

a2. Đức Giêsu xin Cha gìn giữ các môn đệ khỏi ai ? (Ga 17,15)

a. Ác thần

b. Vua Chúa

c. Giáo Hội

d. Tín hữu

 

a3. Đức Giêsu xin Cha lấy sự thật mà làm gì cho họ ? (Ga 17,17)

a. Nâng đỡ

b. Cầu bầu

c. Che chở

d. Thánh hiến

 

a4. Đức Giêsu nói : Con đã canh giữ, và không 1 ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời gì ? (Ga 17,12)

a. Thiên Chúa nói với mọi người

b. Kinh Thánh

c. Các tông đồ

d. Thánh Phaolô

 

a5. Đức Giêsu cầu nguyện : Con không xin Cha cất họ khỏi đâu nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần ?  (Ga 17,15)

a. Quyền lực

b. Vua chúa

c. Thế gian

d. Ma quỷ

 

B. Linh mục Giuse Ðỗ Quang Hiển

 

b1. Linh mục Giuse Ðỗ Quang Hiển, Sinh năm 1775 tại Quần Anh, Nam Ðịnh, dòng Ða Minh, chịu tử đạo dưới triều vua nào ?

a. Vua Tự Đức (1847-1883)

b. Vua Thiệu Trị (1841-1847)

c. Vua Minh Mạng (1820-1841)

d. Vua Cảnh Thịnh (1782-1802)

 

b2. Linh mục Giuse Ðỗ Quang Hiển chịu tử đạo thế nào ?

a. Bị xử giảo                                   

b. Bị xử trảm

c. Bị thiêu sống                              

d. Xử lăng trì

 

b3. Linh mục Giuse Ðỗ Quang Hiển chịu tử đạo tại Nam Định vào năm nào ?

a. Năm 1838                                   

b. Năm 1840

c. Năm 1858                                   

d. Năm 1862

 

b4. Linh mục Giuse Ðỗ Quang Hiển được Giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước (1900) ?

a. Đức Giáo hoàng Piô X

b. Đức Giáo hoàng Lêô XIII

c. Đức Giáo hoàng Piô XII

d. Đức Giáo hoàng Gioan XXIII

 

b5. Thánh Giuse Ðỗ Quang Hiển được mừng kính vào ngày nào ?

a. Ngày 12 tháng 08             

b. Ngày 21 tháng 12

c. Ngày 17 tháng 09             

d. Ngày 09 tháng 05

 

III.Ô CHỮ

 

 

Những gợi ý

 

01. Đức Giêsu xin Cha lấy sự thật mà làm gì cho họ ? (Ga 17,17)

 

02. Đức Giêsu xin Cha làm gì cho họ khỏi ác thần? (Ga 17,15)

 

03. Đức Giêsu cầu nguyện : Con không xin Cha cất họ khỏi đâu nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần ? (Ga 17,15)

 

04. Đức Giêsu nói : Con đã canh giữ, và không 1 ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời gì ? (Ga 17,12)

 

05. Điều gì là sự thật ? (Ga 17,17)

 

06. Thế gian đã có thái độ gì với các môn đệ ? (Ga 17,14)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

 

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

“Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con,

để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”.

Tin Mừng thánh Gioan 17,19

 

 

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH

Thánh Giuse Ðỗ Quang Hiển, linh mục

 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề 

Thánh Giuse Ðỗ Quang Hiển

 

* Tin mừng thánh Gioan 17,19

“Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con,

để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”.

 

II. TRẮC NGHIỆM

A.

a1. a. Gìn giữ (Ga 17, 15)

a2. a. Ác thần (Ga 17,15)

a3. d. Thánh hiến (Ga 17,17)

a4. b. Kinh Thánh (Ga 17,12)

a5. c. Thế gian (Ga 17,15)

 

B. Linh mục Giuse Ðỗ Quang Hiển

 

b1. c. Vua Minh Mạng (1820-1841)

b2. b. Bị xử trảm

b3. b. Năm 1840

b4. b. Đức Giáo hoàng Lêô XIII

b5. d. Ngày 09 tháng 05

 

III.Ô CHỮ

 

01. Thánh hiến (Ga 17,17)

02. Gìn giữ (Ga 17,15)

03. Thế gian (Ga 17,15)

04. Kinh Thánh (Ga 17,12)

05. Lời Cha (Ga 17,17)

06. Ghét (Ga 17,14)

 

Hàng dọc : Hiến Lễ

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

Giuse Ðỗ Quang Hiển (1796-1840)

 

Giuse Ðỗ Quang Hiển, Sinh năm 1796 tại Quần Anh, Nam Ðịnh, Linh mục dòng Ða Minh, bị xử trảm ngày 9/05/1840 tại Nam Ðịnh dưới đời vua Minh Mạng. Đức Lêo XIII suy tôn Chân Phước cho cha Giuse Hiển, linh mục dòng Thuyết giáo, cùng với 63 vị tử đạo tại Việt Nam khác ngày 27.05.1900. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 9/05.

 

Người tông đồ kính thánh giá

 

Ấn tượng đẹp nhất trong cuộc tử đạo của thánh Giuse Hiển là hình ảnh cụ già 71 tuổi, sau bao cực hình tra tấn ban ngày, mỗi tối nằm dài trong nhà lao nắn nót vẽ trên vải từng mẫu ảnh thánh giá mỹ thuật, với những nét hoa văn tinh tế, khi giáo hữu đến thăm cha phát cho mỗi người mỗi mẫu, khuyên họ cung kính suy ngẫm và xin ơn bền đỗ. Có người được ban ơn lạ vì mang trên mình hình ảnh thánh giá đó. Thế là trong tù cha vẫn phát động phong trào suy tôn thánh giá ở Nam Định. Về sau, vì số người đến xin ảnh nhiều quá cha phải nhờ một anh bạn tù khắc mẫu Thánh Giá đó vào gỗ rồi dùng mực in ra nhiều bản mới cung ứng đủ nhu cầu.

 

Giuse Hiển sinh năm 1796 tại làng Quần Anh Hạ. Tỉnh Nam Định. Từ thuở bé, gia đình đã gởi gấm cậu đến sống với Đức Cha Delgado Y dòng Đaminh. Sau khi học xong thần học, thày Hiển được thụ phong linh mục và được gởi đi du học ở Manila. Ngày 12-01-1812, cha được lãnh áo dòng Đaminh và năm sau vào khấn dòng. Trở về Việt Nam cha giúp nhiều giáo xứ, lâu nhất là xứ Cao Mộc. Mọi người công nhận cha sống thánh thiện, miệt mài với kinh nguyện và cha sống hoán cải lòng người. Ai nghe cha khuyên nhủ cũng thấy lòng mình sốt sắng muốn canh tân sửa đổi đời sống sao cho xứng danh kitô hữu.

 

Khi vua Minh Mạng ra lệnh cấm đạo, cha Hiển là bạn đồng hành với Giám Mục Henares Minh trên đường lưu lạc. Năm 1838, khi Đức Cha về Xương Điền, Ngài xin về quê cũ là Quần Anh, sau lại di chuyển qua Hưng Nghĩa rồi ở họ Trung Thành suốt 9 tháng. Tuy khó khăn và luôn luôn trốn, cha vẫn cố tìm cách phục vụ cộng đồng dân Chúa cách đắc lực, cha thăm viếng từng nhà, an ủi từng người và trao ban bí tích.

 

Vững vàng trong thử thách.

 

Tối 20.12.1839, cha Hiển đi xức dầu và giải tội cho ông Đội Nhật đang hấp hối, ông đã bỏ xưng tội lâu năm và muốn được giọn mình chết lành. Một người ngoại giáo phát giác và tố cáo với Tổng đốc Trịnh Quang Khanh. Quan liền đem quân đến vây kín làng Trung Thành. Thấy khó trốn thoát, cha cử hành một thánh lễ sốt sắng để chuẩn bị lãnh phúc tử đạo. Đến khi trời vừa tảng sáng, quân lính tìm bắt được cha và lôi ra trước đình làng.

 

Vì chối không chịu đạp lên Thánh Giá, quan cho đánh cha 40 roi, tiết đông giá rét góp phần làm những vết roi thêm tê buốt. Sau đó, quan truyền lấy nước lạnh dội từ trên đầu xuống, các vết thương đang rướm máu nay gặp nước thì tím bầm lại, quả đau đớn và xót xa ! Dầu vậy, cha Hiển vẫn không hề than thở rên la một lời, cha chỉ kêu tên cực trọng Đức Giêsu và suy niệm về cuộc thương khó Chúa khi xưa.

 

Hai ngày sau, vị linh mục được giải về Nam Định và bị giam giữ hơn năm tháng. Là một tu sĩ dòng thuyết giáo, cha không quên sứ mạng truyền bá Tin Mừng. Ngay ở trong tù, cha vẫn dạy đạo và rửa tội ch một vài tân tòng, khuyến khích các tín hữu kiên trung xưng đạo ngay trước những cực hình tra tấn. Đặc biệt cha giúp thày Tôma Toán đã một lần đạp lên Thánh Giá, tìm lại được can đảm tuyên xưng niềm tin cho đến ngày lãnh triều thiên tử đạo. Những mẫu ảnh Thánh Giá cha phổ biến, đã gây được một phong trào tôn sùng Thánh Giá, giúp người nhút nhát thêm nghị lực, giúp tội nhân hoán cải, và nhiều người sắp chết tìm lại được an bình.

 

Rất nhiều lần cha bị đưa ra đối chất trước tòa. Các quan khi thì tra tấn dã man, khi thì dùng lời dụ dỗ ngọt ngào, nhưng trước sau như một, cha dứt khoát không chịu xuất giáo. Cha nói : "Tôi đã già chẳng sông được bao lâu nữa, tôi sẵn sàng chết vì Đấng đã chết cho tôi".

 

Đầu tháng 05.1840, sau khi đã nhận án từ triều đình quan Tổng đốc Trịnh Quang Khanh truyền đem cha Hiển cùng thày Toán ra trình diện. Quan bắt hai vị đứng trước Thánh Giá rồi cho quản tượng dẫn ra hai thớt voi to lớn đứng ngay sau lưng. Theo lệnh của quan tượng, hai chú voi từ từ tiến tới đẩy hai vị đạp lên Thánh Giá. Nhưng hai vị đã khéo léo và bình tĩnh tránh ra một bên. Cha Hiển nói thẳng với quan : "Xin quan cứ tuân lệnh vua, đừng ép thêm vô ích, chúng tôi sẵn sàng chết để tỏ lòng yêu mến Chúa". Trịnh Quang Khanh nghe nói thế tức giận lắm, truyền giam thày Toán vào ngục, bỏ đói cho chết rũ tù. Còn cha Hiển, ông cho đem đi xử trảm ngay.

 

Khải hoàn trong vinh quang.

 

Trên đường ra pháp trường, cha Giuse Hiển phải mang gông rất nặng đi giữa một toán lính, cha quì gối thinh lặng, mắt hướng về trời cao. Trong lúc chìm đắm trong lời nguyện, cha lãnh nhận một nhát gươm đem lại ngành lá chiến thắng tử đạo mà cha hằng mong ước. Hôm ấy là ngày 09.05.1840. Thi thể cha Hiển được chôn ngay tại pháp trường. Tám tháng sau, anh Phêrô Dậu, người trước cùng bị giam chung với cha vì đức tin, cải táng và đem về chôn tại chủng viện Lục Thủy.

 

Đức Lêo XIII suy tôn Chân Phước cho cha Giuse Hiển, linh mục dòng Thuyết giáo, cùng với 63 vị tử đạo tại Việt Nam khác ngày 27.05.1900. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh.

 

Nguồn từ tu viện Đa Minh

 

Trường thi tử Đạo.

 

Giuse Vũ Duy Hiển linh mục

Sinh Kỷ Sửu (1769) quê thực Quần Anh

Ðức Cha Y muốn xin anh

Cho vào chủng viện nổi danh nhà tràng

 

Manila gởi sang du học

Sau hồi hương dạy học nơi đây

Tấn phong Linh Mục Ðức Thầy

Cha Hiển đón nhận tràn đầy hồng ân

 

Cha Vũ Hiển xin gần tập viện

Dòng Ðaminh thực hiện khấn liền

Cha đi coi xứ khắp miền

Tông đồ phục vụ giảng khuyên Tin mừng

 

Ở Cao Mộc nghe chừng lâu nhất

Cha sẻ chia lại rất chân tình

Nêu cao gương mẫu đệ huynh

Sống đời đạo đức đẹp xinh một nhà

 

Khi chiếu chỉ Vua ra cấm đạo

Thật dã man tàn bạo khắp nơi

Tu sĩ trốn tránh đổi dời

Các Ngài phải ở tạm thời nhà dân

 

Ðức cha Minh sống gần Cha Hiển

Tới Xương Ðiền di chuyển Nghĩa Hưng

Trung Thành họ đạo tạm ngưng

Phục vụ dân Chúa Tin mừng Phúc âm

 

Cha thăm viếng âm thầm an ủi

Ðến từng nhà trao gửi phép mầu

Và ban Bí tích xức dầu

Cho người hấp hối từ lâu mong chờ

 

Người ngoại giáo bất ngờ phát giác

Anh vội trình kiếm chác phẩm hàm

Quang Khanh Tổng Ðốc Thành Nam

Ðến nơi tố cáo cho quan vây làng

 

Cha thấy vậy lưỡng nan khó trốn

Liền cử hành khiêm tốn lễ dâng

Phúc lành tử đạo xin vâng

Khi trời vừa sáng quan quân tiến vào

 

Chúng bắt trói đem trao Tổng Ðốc

Ngồi đình làng thúc đốc đánh đòn

Tiết đông giá lạnh héo hon

Lại thêm tê buốt roi đòn lằn sâu

 

Người rướm máu trên đầu đổ nước

Lạnh thấu gan lại ướt vết thương

Tím bầm nổi rõ từng đường

Cha luôn khẩn nguyện Chúa thương con cùng

 

Sau chúng giải về vùng Nam Ðịnh

Nhốt nhà giam đợi lịnh nhà Vua

Gặp Thầy Toán như được mùa

Cha con trao đổi thay tua trong tù

 

Cha truyền đạo trong khu ngục tối

Tại nơi đây rửa tội tân tòng

Thỏa lòng ước nguyện cầu mong

Ở đâu Ngài cũng một lòng kiên trung

 

Cha bị xử người cùng một toán

Bao chứng nhân là bạn đồng hành

Tôn thờ Thiên Chúa vinh danh

Pháp trường Bảy Mẫu ngoại thành tỉnh Nam

 

Tại pháp trường dã man trảm quyết

Bị đầu rơi vĩnh biệt trần gian

Hồng ân tử đạo vững vàng

Thiên đàng vĩnh cửu huy hoàng Nước Cha

 

Máu tử đạo chan hòa Bảy Mẫu

Một niềm tin nung nấu cháu con

Tin mừng đạo Chúa mãi còn

Lưu danh kim cổ sắt son rạng ngời

 

Năm Canh Tý (1840) phúc ôi tử đạo

Theo nguồn tin thông thạo Roma

Năm Canh Tý (1900) Ðức Thánh Cha

Suy tôn Chân Phước nay ta tôn thờ

 

Lời bất hủ: Trước các quan tra hỏi lúc thì tra tấn, lúc thì ngon ngọt để cha xuất giáo, cha đáp: "Tôi đã già chẳng còn sống được bao lâu nữa, tôi sẵn sàng chết vì Ðấng đã chết cho tôi".. Cha Hiển nói thẳng với quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh: "Xin quan cứ tuân lệnh vua, đừng ép thêm vô ích, chúng tôi sẵn sàng chết để tỏ lòng yêu mến Chúa.

 

http://tinmung.net/CACTHANH/118ThanhTDVN/INDEX.htm