Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư Viện Lời Nhạc Thánh Ca

Ngợi Khen Giavê

NGỢI KHEN GIAVÊ

VI NAM Cảm hứng Tv.97

 

ĐK: Ngàn dân hỡi cất tiếng hoan ca cùng trời mây sông nước bao la. Ngợi khen Gia vê Đấng tác sinh ta, Đấng nuôi dưỡng ta. Hỡi khắp muôn dân mừng reo chung tiếng hòa. Ngợi khen Chúa Đấng Thánh cao sang vào vương cung nép bóng thiên nhan. Từ muôn phương xa cất bước hân hoan hỡi khắp nhân gian. Cất tiếng miên man chúc khen Vua bình an.

 

1/ Khua vang lên tiếng thanh la vọng xa. Ngân nga rung tiếng du dương đàn tơ. Nhịp nhàng ca múa hân hoan theo điệu nhạc trầm. Từ nơi cung thánh vang lên muôn câu ca mừng chúc khen Vua Trời.

 

2/ Trong đêm thanh vắng hay khi trời sáng. Tung hô Danh Chúa theo cung kèn vang. Nhịp lên tiếng trống rung rinh âm vọng trầm hùng. Hòa theo tiếng sáo vi vu vang câu ca mừng kính Cha nhân hiền.