Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư Viện Lời Nhạc Thánh Ca

Suy Tôn Thánh Giá

SUY TÔN THÁNH GIÁ

VI NAM

 

ĐK: Chúng con thờ lạy cây thánh giá Chúa. Chúng con tôn vinh sự Phục Sinh của Chúa. Vì nhờ cây thánh giá mà hoan lạc đến trong trần gian

 

1/ Lạy Chúa! Xin thương xót và ban phúc lành cho chúng con. Xin chiếu giải ánh sáng Nhan Thánh Ngài trên chúng con và xin thương xót chúng con.

 

2/ Ôi thánh giá trung tín ngất cao, Con Chúa Trời rất uy hùng đến với người từ đây. Thánh giá là phúc ân cho ngàn dân.

 

3/ Nào hãy vang câu hát mừng chiến thắng rực rỡ vinh quang. Trên thánh giá chói sáng Đấng Cứu Độ đã hiến thân đền thay tội lỗi muôn dân.