Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư Viện Lời Nhạc Thánh Ca

Bánh bởi trời

BÁNH BỞI TRỜI

 

ĐK: Bánh bởi trời Chúa đã ban cho thơm ngon tuyệt vời là bánh bởi trời.

 

1/ Này Mình Ta chính là Thần Lương, của ăn nuôi dưỡng lữ khách đường xa.

 

2/ Nào tạ ơn, Chúa rất nhân từ, đã ban bánh miến với rượu thơm ngon.