Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư Viện Lời Nhạc Thánh Ca

Dâng Thay Cho Người

DÂNG THAY CHO NGƯỜI

CUNG TIẾN

 

ĐK: Con dâng kinh nguyện trầm, xin dâng lên trong rượu nồng, trong một tấm bánh. Xin được dâng lên, dâng lên Chúa Trời thay người thân mến mới xa thế trần. Nay hằng trông mong ở lờ kêu khấn. Chúa hãy dủ , khứng đoái lễ vật dâng thay cho người.

 

1/ Xin Cha tha lỗi đời, tình Ngài tựa gió khơi. Khi Cha công thẳng xét, nào ai thoát trầm luân.

 

2/ Xin thương thân phận người, tội tình dài tháng năm, trông mong nơi tình Chúa, lòng Cha như biển khơi.