Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Không ai đến được với Cha mà không qua Tôi

Không ai đến được với Cha mà không qua Tôi

 

Một giáo dân gọi điện thoại tới văn phòng giáo xứ:
- Tôi muốn nói chuyện với cha xứ.

 

Thư ký trả lời:
- Ông cần điều chi ạ?

 

Giáo dân vẫn khăng khăng:
- Tôi muốn niói chuyện với cha xứ cơ chứ không phải cô.

 

Thư ký dùng câu Kinh Thánh trả lời:
- Không ai đến được với Cha mà không qua Tôi !

 

Bên kia có tiếng cúp phôn cái rụp rất mạnh !

Mimosa phụ trách