Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

PVLC Chúa Nhật XXII TN B

Tác giả: 
Cao Tấn Tĩnh

 

 

Phụng Vụ Lời Chúa

 

Bài Ðọc I: Ðnl 4, 1-2. 6-8

 

"Các ngươi hãy tuân giữ các giới răn và đem thực hành bằng việc làm".

 

Trích sách Ðệ Nhị Luật.

 

Môsê nói với dân chúng rằng: "Hỡi Israel, giờ đây hãy nghe các lề luật và huấn lệnh mà ta dạy bảo các ngươi phải thực hành, để được sống và được vào chiếm hữu phần đất mà Chúa là Thiên Chúa cha ông các ngươi sẽ ban cho các ngươi. Các ngươi chớ thêm bớt điều gì trong các điều ta đã truyền, nhưng hãy tuân giữ các giới răn của Chúa là Thiên Chúa các ngươi mà ta đã truyền dạy các ngươi. Các ngươi phải tuân giữ và thực hành, vì đó là sự khôn ngoan và sáng suốt của các ngươi trước mặt muôn dân, để khi nghe nói đến tất cả các lề luật ấy, họ nói: 'Thật, dân tộc vĩ đại này là một dân khôn ngoan và sáng suốt'. Không một dân tộc nào được các thần ở bên cạnh mình, như Chúa là Thiên Chúa chúng ta, ở bên cạnh chúng ta, khi chúng ta kêu cầu Người. Có dân tộc thời danh nào khác có lễ nghi, huấn lệnh công chính, và bộ luật như ta trình bày trước mặt các ngươi hôm nay không?"

 

"Vậy các ngươi hãy ý tứ và giữ mình. Trong suốt đời các ngươi đừng quên và đừng để lòng xao lãng những điều các ngươi đã thấy. Hãy dạy cho con cháu các ngươi biết các điều ấy".

 

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 14, 2-3ab. 3cd-4ab. 4c-5

 

Ðáp: Lạy Chúa, ai sẽ được ở trong đền tạm Chúa? (c. 1a)

 

Xướng: 1) Người sống thanh liêm và thực thi công chính, và trong lòng suy nghĩ điều ngay, và lưỡi không bịa lời vu khống. - Ðáp.

 

2) Người không làm ác hại bạn đồng liêu, cũng không làm nhục cho ai lân cận. Người coi rẻ đứa bất nhân, nhưng kính yêu những ai tôn sợ Chúa. - Ðáp.

 

3) Người dẫu thề điều chi bất lợi, cũng không thay đổi, không xuất tiền đặt nợ thu lời, cũng không ăn hối lộ hại người hiền lương. Người thực thi những điều kể đó, thì muôn đời chẳng có lung lay. - Ðáp.

 

Bài Ðọc II: Gc 1, 17-18. 21b-22. 27

 

"Anh em hãy thực thi lời đã nghe".

 

Trích thư Thánh Giacôbê Tông đồ.

 

Anh em thân mến, mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do tự trời, bởi Cha sáng láng ban xuống, nơi Người không có thay đổi và cũng không có bóng dáng sự thay đổi. Người đã muốn sinh ra chúng ta bằng lời chân thật, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các tạo vật.

 

Cho nên anh em hãy khử trừ mọi thứ nhơ bẩn và lòng đầy gian ác, anh em hãy ngoan ngoãn nhận lãnh lời đã gieo trong lòng anh em, lời có sức cứu độ linh hồn anh em. Anh em hãy thực thi lời đã nghe, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình.

 

Lòng đạo đức trong sạch và tinh tuyền đối với Thiên Chúa Cha là: thăm viếng cô nhi quả phụ trong cơn quẫn bách, và giữ mình khỏi mọi ô uế đời này.

 

Ðó là lời Chúa.

 

Alleluia: Ga 14, 5

 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống; không ai đến được với Cha mà không qua Thầy". - Alleluia.

 

Phúc Âm: Mc 7, 1-8a. 14-15. 21-23

 

"Các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục phàm nhân".

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

 

Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ Người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tập tục của tiền nhân, những người biệt phái và mọi người Do-thái không dùng bữa mà không rửa tay trước, và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng. Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi Người: "Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch?" Người đáp: "Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: 'Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người'. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người".

 

Và Người lại gọi dân chúng mà bảo rằng: "Hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời Ta. Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu: ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra, và làm cho người ta ra ô uế".

Ðó là lời Chúa.

 

Image result for Mk 7, 1-8a. 14-15. 21-23

 

 

Suy Niệm Cảm Nghiệm
 

Bài Phúc Âm cho Chu Kỳ Năm B theo Thánh ký Marco, sau 5 Chúa Nhật bị cách quảng bởi 5 bài Phúc Âm của Thánh ký Gioan ở Đoạn 6 về đề tài Bánh Sự Sống, hôm nay đã được nối lại. 

 

Bởi thế, các câu Phúc Âm liên quan đến phép lạ bánh hóa ra nhiều lần 1 và Chúa Giêsu bước đi trên nước sau phép lạ này được Thánh ký Marcô thuật lại ở cuối đoạn 6 đã không được Giáo Hội lập lại, mà Giáo Hội chọn đọc các câu ở đầu đoạn 7, liên quan đến thái độ có tính cách giả hình, giữ luật theo hình thức hơn là tinh thần sống đạo thực sự, một thái độ đã được Giáo Hội chọn đọc cho 3 ngày đầu tuần (Thứ Hai, Thứ Ba và Thứ Tư) trong Tuần XXI Thường Niên vừa rồi theo Phúc Âm Thánh ký Mathêu. 

 

Tuy nhiên, trong bài Phúc Âm của Thánh ký Marcô hôm nay, Giáo Hội không lấy một số câu (8b-13) chẳng liên quan gì đến vấn đề Người muốn nhấn mạnh ở đây, đó là vấn đề lệch lạc của "những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu" để hạch hỏi Người rằng: "Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch?" , một thứ lệch lạc được Chúa Giêsu lợi dụng ngay vấn đề của họ để vạch ra cho họ thấy khuynh hướng sai lầm của họ như sau: 

 

"Người đáp: 'Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: 'Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người'. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người'".

 

Ở đây, qua câu Chúa Giêsu công khai khiển trách này, Người không hề có ý chê trách "tập tục của tiền nhân" là những gì hay và có lợi, ít là liên quan đến sức khỏe về thể lý và lịch sự tối thiểu, nên giữ và cần giữ (xem Mathêu 23:23). Và thành phần thày dạy trong dân là luật sĩ và biệt phái này cũng phân biệt kỹ lưỡng đâu là luật Chúa và những điều nào thuộc về luật Chúa, nên trong câu hạch hỏi của mình họ đã sử dụng chính xác cụm từ "tập tục của tiền nhân" chứ không phải luật Chúa hay luật Moisen v.v.

 

Tuy nhiên, vấn đề họ bị Chúa Giêsu là vị Đại Tôn Sư khiển trách đó là, như những gì đã nhận định và phân tích ở 3 bài Phúc Âm đầu tuần vừa rồi, thành phần thày dạy trong dân Do Thái này có khuynh hướng và tỏ ra coi thường những cái trọng và coi trọng những cái thường, chú ý tới những cái phụ thuộc mà bỏ qua những cái chính yếu. Đó là lý do trong bài Phúc Âm hôm nay Chúa Giêsu đã thẳng thắn cho họ biết rằng: "các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người'".

 

Đến đây chúng ta thấy ý tưởng liên tục giữa bài Phúc Âm của Chúa Nhật tuần trước theo Thánh ký Gioan và bài Phúc Âm tuần này theo Thánh ký Marco. Ở chỗ, trong bài Phúc Âm về Bánh Sự Sống tuần trước, nếu lời Chúa là chân lý bất biến không thể chiều theo khuynh hướng tự nhiên của loài người, cho dù họ ngứa tai, không chấp nhận và kéo nhau bỏ đi, thì bài Phúc Âm về tập tục loài người với lề luật Thiên Chúa, lề luật của Chúa bao giờ cũng phải trọng hơn tập tục loài người, không thể coi những gì loài người tạo ra hơn lề luật bất diệt và bất khả sai lầm của Thiên Chúa. 

 

Ngày xưa con người ta nói chung và dân Do Thái nói riêng vẫn tôn thờ ngẫu tượng là những gì do chính bàn tay của họ tạo ra theo óc tưởng tượng của họ thế nào, thì ngày nay con người văn minh nói chung và con người văn minh Kitô hữu Tây phương nói riêng cũng vẫn tiếp tục đường lối ấy, một cách còn kinh hoàng khủng khiếp hơn bao giờ hết, ở chỗ họ dám ban hành những khoản luật duy nhân bản chống lại lề luật của Thiên Chúahay phá hủy lề luật của Thiên Chúa, như luật ly dị, luật phá thai, luật hôn nhân đồng tính, luật triệt sinh trợ tử hay triệt sinh an tử v.v. 

  

Thật ra, xét theo bề ngoài thì hai thành phần luật sĩ và biệt phái này tuân giữ "các giới răn Thiên Chúa" rất kỹ, như được thấy trong lời cầu của người biệt phái ở dụ ngôn hai người lên đền thờ cầu nguyện: "tôi ăn chay một tuần 2 lần, đóng thuế thập phân về tất cả những gì tôi có" (Luca 18:12). Tuy nhiên, về tinh thần thì họ chẳng hề tuân giữ "các giới răn Thiên Chúa" gì hết, bởi vì "tất cả lề luật và các tiên tri đều gồm tóm ở trong hai giới răn này" (Mathêu 23:40), đó là yêu Chúa hết mình và yêu nhau như mình (xem Mathêu 23:37-39), mà thực tế thì họ luôn sống ngược lại, ở chỗ họ coi trọng của lễ hơn là lòng nhân lành (xem Mathêu 9:13).

 

Bởi thế, cho dù bề ngoài họ có vẻ tuân giữ lề luật của Chúa đấy, nhưng bề trong của họ thì đầy những xấu xa tồi bại cần phải được thanh tẩy, như Người đã cảnh giác và huấn dụ họ rằng: "Hãy thanh tẩy bên trong ly chén trước đã thì bên ngoài của nó cũng được sạch theo" (Mathêu 23:26). Đó là lý do bài Phúc Âm hôm nay còn được kết thúc bằng những lời Chúa Giêsu nói riêng với dân chúng về yếu tố chính làm cho con người là loài nhân linh ư vạn vật, là loài có lương tâm luân lý và tâm linh nhân cách, chứ không phải chỉ là loài thuần thể lý, ra ô uế:

 

"Hết thảy hãy nghe mà hiểu cho rõ lời của Tôi. Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu: ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra, và làm cho người ta ra ô uế".

 

Theo chiều hướng của Lời Chúa Giêsu trong bài Phúc Âm về những gì làm cho con người ra ô uế cần phải được chú trọng và thanh tẩy, Bài Đọc 2 hôm nay cũng được Tông Đồ Giacôbê kêu gọi thành phần dân Do Thái được ngài gửi thư cho như sau: 

 

"Anh em hãy khử trừ mọi thứ nhơ bẩn và lòng đầy gian ác, anh em hãy ngoan ngoãn nhận lãnh lời đã gieo trong lòng anh em, lời có sức cứu độ linh hồn anh em. Anh em hãy thực thi lời đã nghe, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình. Lòng đạo đức trong sạch và tinh tuyền đối với Thiên Chúa Cha là: thăm viếng cô nhi quả phụ trong cơn quẫn bách, và giữ mình khỏi mọi ô uế đời này".

 

Trong lời khuyên nhủ này, Thánh Giacôbê nhấn mạnh đến 2 điểm then chốt hoàn toàn ngược lại với 1- khuynh hướng và tinh thần giả hình của thành phần luật sĩ và biệt phái, đó là "Anh em hãy thực thi lời đã nghe, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình", và 2- hoàn toàn ngược lại với tinh thần duy luật bất nhân ái của họ, một lòng nhân ái là cốt lõi của lệ luật nhưng lại bị hành phần sư phụ của dân Do Thái này coi thường: "Lòng đạo đức trong sạch và tinh tuyền đối với Thiên Chúa Cha là: thăm viếng cô nhi quả phụ trong cơn quẫn bách...".

 

Trong Bài Đọc 1 hôm nay, Ông Moisen trong Sách Đệ Nhị Luật cũng đã nhắn nhủ dân Do Thái là hãy cẩn thận "tuân giữ các giới răn của Chúa là Thiên Chúa các ngươi mà ta đã truyền dạy các ngươi", "vì đó là sự khôn ngoan và sáng suốt của các ngươi trước mặt muôn dân", bằng cách, về mặt tiêu cực: "chớ thêm bớt điều gì trong các điều ta đã truyền", mà một trong những cách "thêm bớt" âm thầm và gián tiếp đầy tinh khéo này là "bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người", như Chúa Giêsu đã cảnh giác những người luật sĩ và biệt phái trong bài Phúc Âm hôm nay.

 

Bài Đáp Ca hôm nay bày tỏ nhận định của mình về những "người sống thanh liêm và thực thi công chính", thành phần được tỏ hiện ở chỗ không có gì liên quan đến bất chính, trước hết, "trong lòng suy nghĩ điều ngay, và lưỡi không bịa lời vu khống" (câu 1)sau nữa, "không làm ác hại bạn đồng liêu, cũng không làm nhục cho ai lân cận" (câu 2)và sau hết, "dẫu thề điều chi bất lợi, cũng không thay đổi, không xuất tiền đặt nợ thu lời, cũng không ăn hối lộ hại người hiền lương" (câu 3). 

 

Bởi vì, những điều bất chính như được nói đến trong Bài Đáp Ca này đều xuất phát từ lòng con người ta là những gì, như Chúa Giêsu cho biết ở cuối bài Phúc Âm, làm cho con người ra ô uế, dơ bẩn, những gì mà cho dù con người có giữ lề luật đi chăng nữa, cũng chỉ là giả hình như những người luật sĩ và biệt phái, bởi việc giữ luật của họ chỉ vụ hình thức hơn là sống đúng tinh thần của lề luật là chính lòng nhân ái đối với tha nhân.   

 

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hơn là đọc lại bài chia sẻ trên đây

 

 

TDCTT-PVLC/CN.XXII.TNB.mp3