Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư Viện Lời Nhạc Thánh Ca

Tổng Lãnh Thiên Thần Micae

TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE

LM. TỪ DUYÊN

 

ĐK: Tổng Lãnh Thiên Thần, Tổng Lãnh Thiên Thần chiến thắng Sa-tan bằng lòng mến Chúa, bằng đức tin kiên cường. Tổng Lãnh Thiên Thần, Tổng Lãnh Thiên Thần xin thương cứu giúp, dẫn bước chúng con về tới bến Thiên Đường.

 

PK: Xin thương chúng con theo gương Người ngày đêm chiến đấu. Vì đời lắm chông gai đầy khó khăn thân mình còn mang yếu đuối. Xin thương dẫn đưa luôn theo Người ngày đêm tiến bước. Để đời mãi trung kiên và mến tin. Xin được mến Chúa trọn đời.