Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư Viện Lời Nhạc Thánh Ca

Lời Chúa sai đi

LỜI CHÚA SAI ĐI

VUI CA

 

1/ Hân hoan ra đi trên khắp ruộng đồng, mang theo tin vui hy vọng rực nắng. Niềm tin tung gieo như ngàn hạt giống, sức sống trổ hoa đơm bông trong khắp buôn làng. Sai đi anh em cứ ra đi, gian nguy anh em chớ lo chi, vì Thầy luôn cùng nhịp bước trên đường sống chứng nhân hy sinh vì yêu thương.

 

2/ Hân hoan ra khơi tung lưới biển đời phong ba, qua đi cho cầu vồng mới niềm tin muôn nơi. Phiêu dạt trên khắp thế giới đại dương mênh mông thu lưới bao người. Sai đi anh em cứ ra đi, gian nguy anh em chớ lo chi. Vì Thầy cùng vượt sóng trên thuyền, có bão mưa truân chuyên rồi lặng yên.

 

ĐK: Lời Chúa sai đi con nguyện ra đi. (2 lần)