Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Điều kiện để làm Thánh

Điều kiện để làm Thánh

 

Ngày lễ các Thánh, cha xứ chỉ Tèo và hỏi:
- Con cho cha biết muốn làm Thánh thì trước hết phải làm gì?

 

Tèo đáp nhanh nhẹn:
- Thưa cha, muốn làm Thánh trước hết phải chết ạ.

 

Nghe vậy cha xứ giật mình la to: Giêsu !!!...

Mimosa phụ trách