Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bỏ Rượu Vào Ngày Phán Xét

Ngày Phán Xét Sẽ Bỏ Rượu

 

Bà vợ nói với ông chồng nghiện rượu:
- Anh ơi, em làm mơ thấy Chúa nói cuối năm nay sẽ là Ngày Phán Xét. Thời gian chẳng còn bao lâu nữa, anh hãy bỏ rượu đi nhé.

 

Ông chồng mừng rỡ la lên:
- Vậy em hãy đi mua cho anh 2 lít rượu.

 

Bà vợ ngạc nhiên:
- Sao lại 2 lít, bình thường anh chỉ uống 1 lít rượu thôi mà.

 

Ông chồng:
- Em yên trí, chẳng còn bao lâu nữa anh sẽ bỏ rượu mà.

 

Bà vợ: ???!!!...

Mimosa phụ trách