Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa

Tác giả: 
Trầm Hương Thơ

 

 

Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa Lc 3, 1-6

 

Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa

Đừng để hồn nhớp nhúa những đam mê

Đừng chất đống rơm rác ngập tràn trề

Hãy phá ngay! bờ đê ngăn trước ngõ

 

Bao núi đồi, quanh co mặt trước đó

Bạt cho ngay, vứt bỏ những nhuốc nhơ

Đốt đèn lên canh thức với mong chờ

Hãy đứng lên đợi giờ Ngài đang đến

 

Tuần thứ nhì thắp sáng hai ngọn nến

Ngọn cho mình thương mến đón niềm vui

Ngọn cho đời Áng Sáng bị đẩy lui

Hãy vui lên, chôn vùi bao tội lỗi

 

Giơ tay ra muôn người cùng kết nối 

Ánh Sáng kia sẽ thay đổi cuộc đời

Lời Gio-an thẳng thắn vọng khắp nơi

Chẳng sợ chi, từng lời ngay lẽ thẳng

 

Đám gian tà tím mặt vì bị mắng

Lời cổ nhân: thuốc đắng mới giã tật

Người khôn ngoan biết sửa vì lời thật

Kẽ khốn nạn, ngầy ngật trong đau đớn

 

Người khôn ngoan, thì tâm hồn mau lớn

Kẻ dại khờ, cong cớn mãi nhỏ nhen

Biết bao giờ mới thoát khỏi đêm đen...

Hãy chỗi dậy ca khen mừng Chúa 

 

Trầm Hương Thơ

09.12. 2018