Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Hang Đá Bê-lem

 

 

Thơ Mừng Chúa Giáng Sinh 2018

Suy Niệm Hang Đá Bê-lem

 

Hang Đá Bê-lem

Giữa đêm cô tịch

Có một “Em Bé”

Là Chúa Ngôi Hai

 

Người đã giáng trần

Trong một Hình Hài

Là một “ Em Bé” …

Bốn bề lạnh giá

 

Chẳng có cửa nhà

Tâm tình thiết tha

Tỏa ra hơi ấm

Thánh mẫu nhìn ngắm

 

Ôi, Chúa Hài Đồng !

Thật là khiêm hạ

Tầng Trời mở ra

Muôn vạn Thiên Sứ

 

Hát mừng chầu rực

Vũ trụ sáng rực

Muôn muôn tinh tú

Quỳ lạy bao quanh

 

Hài Nhi “ mong manh”

Hoàn toàn phó thác

Là Chúa Đất Trời

Trong kiếp “Con Người”

 

Ôi, thật là lạ !

Kỳ công Tạo Hóa

Cứu chuộc nhân gian

Khỏi kiếp “ lầm than”

 

Trong làn sự dữ

Kỳ công mầu nhiệm

 Hơn cả Tạo Thành

Điều đó chính là :

 

“Treo gương khiêm hạ”

Quỳ trước hang đá

Ngắm Chúa Hài Nhi

Tạo vật im đi

 

Hết dạ cung kính

Mầu Nhiệm Giáng Sinh

Áng sáng lung linh

Giữa đêm lạnh giá

 

Thiên Chúa thật lạ

Người đã “ yêu “ ta

Quên mình hạ cố

Ban tặng chính Mình

 

Làm thành “quà tặng”

Quỳ gối suy niệm

Thiên Chúa Giáng Sinh

Em-ma-nu-el

 

Chính là “Phép lạ”

Tình yêu cao cả

Vượt quá nhiệm mầu

Ôi , “ Đêm Giáng Sinh “./.

 

(mến tặng các em bé vô gia cư .Nguyện xin phúc lành của Chúa Giêsu Hài Đồng xuống trên các em. )

13/12/2018

P.Trần Đình Phan Tiến