Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chớm Đông

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

Chớm Đông
 
Thu tàn còn bao lá
Trên nhánh sầu mùa đông
Để chiều buồn lá úa
Trăng giấu bóng tình nồng.
 
Chớm đông về tha thiết
Nhớ bao kỷ niệm xưa
Tay trong tay thơ thẩn
Ngắm bao ánh sao trời.
 
Đêm nay, đêm giáng thế
Con Thiên Chúa làm người
Muôn cung đàn réo rắt
Vạn lòng người hát khen.
 
Ôi tình Chúa làm người
Cho con người hạnh phúc
Dẫu đêm đông lạnh giá
Trắng trời hoa tuyết rơi.
 
12.2018
 Nguyễn Thái Hùng