Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chiều Đông Buồn

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

Chiều Đông Buồn
 


Gió đông lạnh lại về
Trời chiều buồn lê thê
Con nằm đây suy gẫm
Cuộc đời này là chi ?
 
Bên thánh đường chiều hôm
Lặng nghe tiếng chuông buồn
Phận người sao tăm tối 
Bơ vơ giữa gian trần !
 
Cửa thánh đường chưa mở
Con nằm đây lặng thinh
Chúa ở trên thập hình
Có nhìn thấy dương thế ?
 
Trời mùa đông buồn bã
Gió mùa đông lạnh lùng
Tình người sao héo úa
Mùa đông này cô đơn !

Đông 2018
Nguyễn Thái Hùng