Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bê Lem, Hiến Lễ

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

 

Bê Lem, Hiến Lễ
 

Đêm đông lạnh giá
Con Chúa giáng trần
Cứu chuộc nhân loại
Con người lầm than.
 
Bê lem, hang đá
Nhỏ bé tanh hôi
Vua Trời đã chọn
Nơi Người hạ sinh.
 
Mẹ ơi, Mẹ ơi
Ấu Chúa làm người
Bọc trong khăn tã
Đặt trong máng cỏ.
 
Tình nào dâng hiến
Chính người Con mình
Hiến lễ Thập giá
Cứu chuộc nhân sinh.
 
Máng cỏ Bàn thờ
Hy tế Tiệc thánh
Nuôi dưỡng xác hồn
Con người trần gian.
 
Bên Chúa hôm ấy
Ôm Chúa vào lòng
Tình Mẹ có thấu
Đường trần hy sinh ?
 
Hang đá hôm nay
Con, người kính viếng
Xin được nhận biết
Ơn thánh trao ban.

Giáng sinh 2018
 Nguyễn Thái Hùng